Årskursus 2016

SUFO ÅRSKURSUS 2016
6. og 7. marts på Hotel Nyborg Strand

Forebyggende hjemmebesøg ved en skillevej

Hvordan målrettes vores indsats bedst til særligt sårbare grupper, uden vi glemmer de ’kendte’ besøg?

 

  • Læs konferencerapporten her
  • Læs programmet for årskurset her.
  • Find slides og materiale fra årskurset her under – TRYK PÅ KRYDSET I HØJRE SIDE

HOVEDOPLÆG

Ansvar for egen aldring gennem forebyggende hjemmebesøg? 
Tine Fristrup, lektor, ph.d., cand.scient.soc., DPU, Aarhus Universitet 

Lovændring af forebyggende hjemmebesøg – nye muligheder, nye udfordringer
Bente Høy,lektor,sundhedsfaglig forsknings- og udviklingskonsulent,ph.d., VIA Efter- og Videreuddannelse 

Det nære sundhedsvæsen – kommunernes nye opgaver og nye muligheder
Tale ved H.C. Østerby, Medlem af KL´s Social- og Sundhedsudvalg, borgmester i Holstebro Kommune 

Hvad kan vi bruge hinanden til? Om Erfa-grupper
Anne Marie Olsen, sygeplejerske, Silkeborg Kommunes forebyggende team

Hvordan kan tidlig opsporing og træning gavne ældre, som har risiko for funktionsnedsættelser? 
Paolo Caserotti, Lektor, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Jenny Havn, Leder af Dialog og Forebyggelse, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune 

Sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne – hvad er status?
Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL

SEMINAR 1

Forebyggelse og sundhedsfremme i et kritisk perspektiv – hvordan møder vi det skrøbelige og sårbare?
Ulla Uldahl, Master i sundhedsfremme, ergoterapeut, Aktivitetscenter Teglporten, Rudersdal Kommune

SEMINAR 2

Ældre mennesker med alkoholmisbrug – et stigende problem
Randi Bilberg, Adjunkt, forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, Syddansk Universitet 

SEMINAR 3

ACT – Acceptance and Commitment Therapy
Susan Møller Rasmussen, cand. psych., privatpraktiserende, forfatter til dansk introduktionsbog til ACT

SEMINAR 4

Hvordan identificerer vi tidlig høre- og synssvækkelse?
Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD og Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD 

SEMINAR 5

Samarbejde på tværs – hvis vi skal i mål med den opsporende indsats
Lise Skov Pedersen, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
Ulla Bruselius, Sundhedsvejleder, Vejle Kommune
Britta Koppelgaard, forebyggende medarbejder, Viborg Kommune og Birgitte Helm Eskildsen, teamleder, Viborg Kommune

SEMINAR 6

Kollektive arrangementer – hvordan griber vi dem an?
Mia Saskia Olesen (seminarets facilitator), konsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Inger Ladekjær, forebyggelsesmedarbejder, Holstebro Kommune – Ida Merete Hovgaard, forebyggelseskonsulent, Aarhus Kommune

SUFO GENERALFORSAMLING 2016

I forbindelse med Årskurset holdt SUFO generalforsamling

Læs indkaldelsen her – udsendt 29. januar
Læs bestyrelsens skriftlige beretning her.
Læs referatet her.

 

Sufo.dk