Årskonference 2018

SUFO Årskonference 2018
11. og 12. marts på Hotel Nyborg Strand

Kan vi gøre det bedre?

 

Læs konferencerapport her.

Læs program her.

Find slides og materialer her under.

HOVEDOPLÆG

Dialog med Sundhedsstyrelsen 
Lone Thomsen, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen, med fagligt ansvar for forebyggelse hos ældre mennesker

Kend din egentlige opgave – tænk ind i boksen
Anders Seneca, forfatter, foredragsholder, direktør i Dogmekompagniet

Når fortrydelse bliver til fortvivlelse 
Lars Larsen, professor MSO og centerchef ved Center for Livskvalitet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Grundlag for en vellykket aldring – på trods!
Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

Hvis vi vil lighed i sundhed/sygedomsforebyggelse, bliver vi nødt til at behandle mennesker ulige! (Ingen slides)
Poul Jaszczak, pensioneret overlæge, medlem af Etisk Råd og formand for Lægeforeningens Kvalitetsnetværk

SEMINAR 1

Alle mennesker har en seksualitet og en ret til at opleve nydelse 
Maj-Britt Joost, Kvalitet og Udvikling, Pleje og Sundhed, Gentofte Kommune

SEMINAR 2

Visuel formidling – et nyt redskab i samtalen 
Christina Juul Anderson, konsulent, Mannaz

SEMINAR 3

Søvnens vigtighed – også med alderen (Ingen slides)
Poul Jennum, professor, overlæge, dr. med., Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet

SEMINAR 4

Hvordan opspores de ældre, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg?
Biretha Vitalis Joensen, psykolog og vidensforskningsmedarbejder hos Det Nationale Sorgcenter, styrelsesmedlem i Gerontopsykolgisk Selskab

SEMINAR 5

Medicinforståelse og samarbejde med praktiserende læger
Mikkel Vass, almen mediciner og fadder til de forebyggende hjemmebesøg
Carsten Hendriksen, geriater og pioner for de forebyggende hjemmebesøg

SEMINAR 6

Spørg en ældrerådgiver med socialfaglig viden
Kirsten Dyrborg, socialrådgiver, tidligere rådgiver i Ældre Sagen, nu Alzheimerforeningen

SUFO GENERALFORSAMLING 2018

I forbindelse med Årskonferencen afholdte SUFO generalforsamling

Læs referat fra generalforsamlingen her

Læs indkaldelsen her – udsendt d. 31. januar

Læs bestyrelsens årsberetning her.

Sufo.dk