Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019

Pris uddelt af SUFO – landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg.

Hvem kan modtage prisen?
Prisen går til tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.

Det kan være et tiltag i en kommune, der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Hvem kan indstille til prisen?

Alle kan indstille til prisen – såvel borgere, ledere, ældreråd, en forvaltning eller en medarbejder. Da prisen ikke går til en person, men til et tiltag kan medlemmer af SUFO også godt indstille et tiltag fra egen kommune.

Indstiller til prisen kan indstille ét tiltag, som skal være et konkret tiltag fra hverdagens praksis i forebyggende hjemmebesøg.

Hvad modtager vinderne?

Der vælges tre tiltag, som vindere af prisen.

Vinderne får en buket, en bog og et diplom.

Hvem uddeler prisen, hvordan vælges modtagerne af Årets tiltag og hvad bliver der lagt vægt på i udvælgelsen?

Prisen uddeles af landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg.

De indstillede tiltag anonymiseres og tilgår bestyrelsen i SUFO. Bestyrelsen lægger i sin udvælgelse bl.a. vægt på, om tiltaget har haft en effekt for de borgere, det vedrører, om tiltaget kan bruges i andre kommuner og om tiltaget er nytænkende, ift. de opgaver ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg udfører, eller for medarbejdere der foretager disse besøg.

Hvis der indstilles flere tiltag i én indstilling, forbeholder bestyrelsen sig ret til inden den endelige afstemning at nominere ét af de indsendte tiltag til prisen.

Hvordan indstiller du til prisen, og hvad er deadline?

Skriv et resumé – begrund hvorfor det netop er det ene tiltag i en kommune, der skal have anerkendelsen som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre”.

Har du spørgsmål, kontakt formand Anne Dorthe Prisak på tlf. 4185 5252 eller næstformand Annette Nordal Lund på tlf. 30760441.

Send resuméet til SUFO på info@sufo.dk senest fredag den 1. marts kl. 12.00.

Prisen uddeles til festmiddagen søndag den 17. marts 2019 på SUFOs Årskonference.

Sufo.dk