Stil op til SUFOs bestyrelse!

Til generalforsamlingen i marts er der valg til bestyrelsen, hvilket indbefatter valg af suppleanter.
I dette bestyrelses-år har bestyrelsen arbejdet uden suppleanter, men det er uholdbart i længden. Derfor vil vi allerede nu opfordre dig som medlem af SUFO til at overveje, om du vil stille op til bestyrelsen enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant og evt. undersøge om du har opbakning i baglandet til dette.

Stil op som bestyrelsesmedlem

Arbejdet i bestyrelsen består primært af:

  • fire bestyrelsesmøder om året. SUFO afholder rejseudgifter.
  • Det ene bestyrelsesmøde er en del af en arbejdsweekend – fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der hovedsagligt arbejdes med planlægning af årskursus. Denne arbejdsweekend bliver afholdt et geografisk centralt sted.

Her er en række gode grunde til at stille op som bestyrelsesmedlem:

  • Du har indflydelse ift. hvilken retning arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg kan tage
  • Du kan være med til at synliggøre og kvalitetssikre besøgene
  • Du har medindflydelse på politiske beslutninger, bl.a. via høringssvar og direkte kontakt til det politiske niveau.
  • Du får den nyeste viden, og har fingeren på pulsen med alt, hvad der sker vedr. de forebyggende hjemmebesøg, hvilket bl.a. er givtigt for kolleger og hjemkommune.
  • Du får stor inspiration gennem de andre medlemmers erfaringer og gennem foreningens medlemmers input
  • Du kan have medindflydelse på bl.a. undervisningstilbud, og dermed kompetenceudvikling via kurser, temadage mm.
  • Du samarbejder med forskellige organisationer og foreninger.

Stil op som suppleant

Opgaven som suppleant er hovedsageligt en orienteringspligt, som indbefatter, at du deltager i årets første ordinære bestyrelsesmøde, og at du modtager mails fra bestyrelse og sekretariat. At være suppleant giver dig dermed en mulighed for uforpligtende at snuse til bestyrelsesarbejdet, hvor du får en fornemmelse af, hvordan arbejdsgangen er, og hvor du løbende bliver orienteret via mailkorrespondance om aktuelle drøftelser og opgaver. Hvis et bestyrelsesmedlem melder varigt forfald, forventes du som suppleant at indtræde i vedkommendes sted.

For mere information om dette spændende arbejde, kontakt formand Anne Dorthe Prisak, Aarhus Kommune tlf. 4185 5252.

Mange hilsner
Bestyrelsen i SUFO

Sufo.dk