Bestyrelsen

Læs referat fra SUFOs seneste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen 2017/2018

Herunder kan du læse om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for bestyrelsesåret 2017/2018:

  Anne Dorthe Prisak

  Formand, sygeplejerske, Aarhus

  De forebyggende hjemmebesøg ser jeg som en fuldstændig unik mulighed for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse – på borgerens præmisser. Det arbejde vil jeg gerne være med til at sikre og ikke mindst udvikle på. En mærkesag for mig er, hvordan vi kan dokumentere vores arbejde og indsatser og den forskel det fører med sig. Det vil jeg gerne have fokus på i SUFO. Mail: info@sufo.dk.

    Annette Nordal Lund

    Næstformand, forebyggelseskonsulent, Tårnby

    For mig er det en spændende udfordring at være en del af SUFOs bestyrelse, da jeg har mulighed for at være med til at præge fremtiden for de forebyggende hjemmebesøg.
    Mit fokus område er den forebyggende tilgang samt tværfagligt samarbejde, med udgangspunkt i den enkelte borger. Samtidig med kvalitetsudvikling og sikring af de forebyggende hjemmebesøg

      Anja Rosenlund

      Bestyrelsesmedlem, ældrekonsulent, Odense

      SUFO – Sundhedsfremme og Forebyggelse, værdifulde målsætninger der rummer en bred vifte af muligheder.

      Det skaber samtidig en forventning om, at vi kan opfylde det behov for viden og vejledning der opstår hos vores målgruppe. Derfor er og skal mødet med borgeren og vores faglighed altid være i fokus. Vores kompetencer og borgens muligheder, ny viden og forskning på området, vidensdeling og udvikling er mit fokus og det tænker jeg er godt placeret i SUFO´s bestyrelse.
       

        Sine Pedersen

        Bestyrelsesmedlem, forebyggelseskonsulent, Sorø

        Min motivation for at melde mig til SUFO er først og fremmest interesse. Interesse indenfor mit faglige felt, men også en nysgerrighed på hvad der rør sig på det udviklingsmæssige plan, samt en lyst til at være med til at styrke indsatsen på det forebyggende område. Være med til at gøre vores forebyggende hjemmebesøg endnu bedre for borgerne i fremtiden.

        Derudover synes jeg udvikling både på det faglige og på det personlige plan er vigtig for ikke at ”gro fast” i en term om, at ”det plejer vi at gøre” eller ”sådan har vi altid gjort”.

          Karen-Marie Wraae Ostermann

          bestyrelsesmedlem, forebyggelseskonsulent, København

          Jeg er forebyggelseskonsulent i Københavns Kommune,
          og jeg arbejder i Valby  -Vesterbro – og Sydhavnsområdet.

          Jeg er meget optaget af, hvordan vi får udmøntet lovændringerne fra den 1.1.2016.

          Og optaget af hvordan vi får noget godt og konstruktivt ud af det i besøgene til gavn for borgerne.

            Janni Amstrup Hansen

            Bestyrelsesmedlem, Forebyggende konsulent/Visitator, Glostrup

            Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg brænder for arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg. Da jeg er eneste forebyggende konsulent i Glostrup Kommune, ser jeg bestyrelsesarbejdet som en enestående mulighed for at være opdateret på den nyeste viden. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling i SUFO, og medvirke til at styrke indsatsen for de forebyggende hjemmebesøg i fremtiden.
             

              Helle Phililpsen

              Bestyrelsesmedlem, ældrevejleder og sygeplejerske, Sønderborg Kommune

              SUFO ja tak!
              Igen har jeg haft mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet.
              Denne gang er jeg tricket af den nye lovgivning og dens muligheder.
              SUFO og bestyrelsesarbejdet er for mig en opdatering på, hvad der rører sig politisk, rundt om i landets kommuner samt, hvad er ”in” på forebyggelsesområdet hos seniorer / ældre.
              Jeg håber gennem denne viden at kunne formidle dette – dels gennem vores hjemmeside og Facebook, og dels i tilrettelæggelsen af vore Årskonference.

               Sufo.dk