Lovtekst

Se lov om målretning af forebyggende hjemmebesøg som træder i kraft pr. 1. juli 2019 (kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.) – klik her.

Se lov om §79a af 29. december 2015, som trådte i kraft d. 1. januar 2016 – klik her.

Se lov om Bekendtgørelse af 20/03/2016 om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a – klik her.

Læs mere om baggrunden for lov og bekendtgørelse på denne side – se f.eks. baggrundsmateriale med høringsnotat- og -svar og bemærkningerne i lovforslag som fremsat – klik her.

Den tidligere vejledning. 2011 Vejledning om hjælp og støtte efter servieloven – klik her.

Sufo.dk