Gorm Rabølle Knudsen

 

 

 

 

.

   Lehne Vig Andersen

    

    

    

    

    

   .

    

     Sidse Nøddebo Hockerup

     Jeg har valgt at gå ind i SUFOs bestyrelse, fordi jeg brænder for de forebyggende hjemmebesøg. Jeg vil gerne arbejde for at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere synlige i samfundet. Derudover er jeg især optaget af, hvordan vi kan opspore de mest sårbare borgere. Jeg glæder mig til at erfaringsudveksle med dygtige kollegaer og bidrage til en fortsat positiv udvikling af SUFO.

     Jeg kan kontaktes på tlf. 2298 4722

       Mie Aarup

       Min motivation for at stille op til SUFOs bestyrelse er, at det er en unik mulighed for at have fingeren på pulsen ifht. den udvikling, fagligt som politisk, som sker indenfor det forebyggende/sundhedsfremmende område til vores målgruppe. Samt være med til at styrke de forebyggende hjemmebesøg nu og i fremtiden.

       Derfor er det vigtigt for mig og mine kollegaer, at have en stemme ind i SUFO.

       Jeg kan kontaktes på mobil nr. 2334 0937

        

        

         Anne Dorthe Prisak

         De forebyggende hjemmebesøg ser jeg som en fuldstændig unik mulighed for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse – på borgerens præmisser. Det arbejde vil jeg gerne være med til at sikre og ikke mindst udvikle på. En mærkesag for mig er, hvordan vi kan dokumentere vores arbejde og indsatser og den forskel det fører med sig. Det vil jeg gerne have fokus på i SUFO.
         Jeg kan kontaktes på tlf. 4185 5252  Mail: info@sufo.dk.

           Anja Rosenlund

           SUFO – Sundhedsfremme og Forebyggelse, værdifulde målsætninger der rummer en bred vifte af muligheder.

           Det skaber samtidig en forventning om, at vi kan opfylde det behov for viden og vejledning der opstår hos vores målgruppe. Derfor er og skal mødet med borgeren og vores faglighed altid være i fokus. Vores kompetencer og borgens muligheder, ny viden og forskning på området, vidensdeling og udvikling er mit fokus og det tænker jeg er godt placeret i SUFO´s bestyrelse.
           Jeg kan kontaktes på tlf. 4022 8598

             Sine Pedersen

             Min motivation for at melde mig til SUFO er først og fremmest interesse. Interesse indenfor mit faglige felt, men også en nysgerrighed på hvad der rør sig på det udviklingsmæssige plan, samt en lyst til at være med til at styrke indsatsen på det forebyggende område. Være med til at gøre vores forebyggende hjemmebesøg endnu bedre for borgerne i fremtiden.

             Derudover synes jeg udvikling både på det faglige og på det personlige plan er vigtig for ikke at ”gro fast” i en term om, at ”det plejer vi at gøre” eller ”sådan har vi altid gjort”.
             Jeg kan kontaktes på tlf. 5787 6264

               Janni Amstrup Hansen

               Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg brænder for arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg. Da jeg er eneste forebyggende konsulent i Glostrup Kommune, ser jeg bestyrelsesarbejdet som en enestående mulighed for at være opdateret på den nyeste viden. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling i SUFO, og medvirke til at styrke indsatsen for de forebyggende hjemmebesøg i fremtiden.

               Jeg kan kontaktes på tlf. 5128 3641

                 Helle Treschow Philipsen

                 SUFO ja tak!
                 Igen har jeg haft mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet.
                 Denne gang er jeg tricket af den nye lovgivning og dens muligheder.
                 SUFO og bestyrelsesarbejdet er for mig en opdatering på, hvad der rører sig politisk, rundt om i landets kommuner samt, hvad er ”in” på forebyggelsesområdet hos seniorer / ældre.
                 Jeg håber gennem denne viden at kunne formidle dette – dels gennem vores hjemmeside og Facebook, og dels i tilrettelæggelsen af vore Årskonference.
                 Jeg kan kontaktes på tlf. 8872 4183