Litteratur

Denne litteratur liste er, hvad SUFO har samlet til inspiration:

Pressemeddelelse:Århundredets børn”Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolknings-undersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten
Marianne Schroll blev den første professor i Geriatri i Danmark og er nu pensioneret. Hun bidrog i mange år til at udvikle vigtig gerontologisk viden om befolkningens sundhedstilstand, bl.a. gennem sit engagement i Glostrup Undersøgelserne, som begyndte i 1964. I bogen fremlægger hun dels den viden, som 50 års undersøgelser i Glostrup har indbragt, dels binder hun en sløjfe ved at præsentere fortællinger om livets tildragelser, glæder og sorger fra nogle af de længst-levende deltagere i undersøgelsen. Bogen udgives i samarbejde mellem Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse og Dansk Gerontologisk Selskab.
De 95-årige er en del af en gruppe på oprindelig tusind 50-årige mænd og kvinder, der første gang blev inviteret til en helbredsundersøgelse i Glostrup i 1964. De er fulgt med fem til ti års interval, til enkelte af dem nu fylder 100 år i 2014. Igennem interviewene følger vi de 95-åriges livsløb ved at høre om deres ægteskab, børn og arbejdsvilkår, deres helbred og eventuelle skavanker, og hvordan de har mestret tilværelsen. Fortællingerne sættes i relief af konklusioner fra de artikler, der er skrevet om risikofaktorer for hjertesygdomme og om muligheder for en vellykket alderdom på baggrund af Glostrup-data. Hvert afsnit indledes med deltagernes “egne resultater” fra 1914-populationsundersøgelsen. Tilsammen udgør resultater og fortælling brikker i et mønster, der illustrerer sundhedsudviklingen i ældrebefolkningen i de sidste 50 år, erfaret gennem disse 13 mennesker “på egen krop”. Disse tretten er overlevere. De fik ikke alvorlige sygdomme, før de var over 85. De fleste af de 13 har røget, men er holdt op igen, da det blev for dyrt eller ikke længere smagte godt. Deres kolesteroltal var højt efter nutidens begreber. Men de har rørt sig meget, cyklet, og holdt en ideal vægt igennem “dansk husmandskost”, selvom de er fulgt med tiden. Desuden har de nok haft en overvejende positiv indstilling til livet. Personlig udvikling har ingen aldersgrænse. Man kommer styrket ud af belastende begivenheder med nye erfaringer og erkendelser, begivenhederne bearbejdes og indsigten i problemløsning bliver bedre. Herved udvikles modenheden, og nye mestringsstrategier indlæres. Der skabes muligheder for at prioritere indhold i livet, som giver kvalitet. Deri består menneskets evne til at omstille sig livet igennem og afpasse sig til aldringen og nå til tilfredshed med ændrede livsvilkår. Ingen ønskede et anderledes liv.
Bogen er udkommet 3. april og kan hentes gratis på www.gerodan.dk
Kontaktoplysninger: Marianne Schroll: 23303056
Venlig hilsen Marianne Schroll Tine Rostgaard
Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse Forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab

Steno Diabetes Center har en god beskrivelse af deres patientuddannelse og en meget god detaljeret værktøjskasse, alt dette er beskrevet i bogen: “I balance med kronisk sygdom”. Der er rigtig mange og gode værktøjer til at tage udgangspunkt i den enkelte borger/patients behov, hvad der er vigtigt, hvordan man ser fremad og ikke mindst arbejder sig fremad. Se mere på deres hjemmeside: www.steno.dk/da/pages/

Selve bogen: I balance med kronisk sygdom. Udgivet nov. 2012.

Fagbøger: Her er et godt sted at gå hen: Medicinladen. Ejes af Århus Kredsforening.
Jorit Tellervo har skrevet en bog: “Når to bliver til én”. De forebyggende hjemmebesøg bliver nævnt på side 106 i bogen! Forud for bogen har Jorit Tellervo været med i et projekt via Palliativ Vidensdeling. Se iøvrigt under “Link” omkring Palliativ Vidensdeling.

Elene Flekischer og Gert Jessen: Når himlen er nær. Som ældre oplever forskellige former for ensomhed.

Bog: Gerontologi – Livet som ældre i det moderne samfund : fra 2010 af Stinne Glasdam og Bente Appel Esbensen udgivet af Dansk sygeplejeråd. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck.

Gode bog givet til årets sufo kollega 2011:
Sundhedsfremme i hverdagen” skrevet af Kjeld Fredens, Tommy Johnsen og Peter Thybo
Forebyggende sundhedsarbejde” 5. udgave af Finn Kamper Jørgensen, Gert Almind og Bjarne Bruun Jensen.
Den motiverende samtale” af Carl Erik Mabeck.

En god bog: “Sorg – den dybeste ære glæden kan få” skrevet af Lise Tarp

”Når jeg bliver gammel” 2010Titlen er på en bog af Videnscenter på Ældreområdet – Gerontologisk Instituts medarbejder Annette Johannesen. Hun har skrevet bogen, der er fuld af vejledninger og ideer til, hvordan man som gammel bedst værner om sin egen helt personlige livsstil, og hvordan man til stadighed kan anvende sine talenter og sit netværk. På den måde kan læseren bedre planlægge sit liv som gammel. Bogen, der er udkommet på Nyt Juridisk Forlag, er på 144 sider og koster 198 kr.

Selvmord: Artikler af Elene Fleischer tidligere udgivet i Psykologi 4, 2009.
Den professionelle samtale, hvordan kan professionelle, netværkspersoner og ældre mennesker få en god samtale om tunge teamer og dybe eksistentielle spørgsmål?
De usynlige gamle. Døden og ensomhedens eksistens er nogle af de emner, fagfolk ofte oplever, som en stor udfordring og sjældent har let ved at tale om, når de møder dem hos ældre og gamle mennesker.
Ældre efterladte: Sorg og livsmodsgrupper. Et 1 årigt forsøgsprojekt – Ældre Sagen i Århus 2007-2008.

Mikkel Vass rapport 2007 omkring forebyggende hjemmebesøg (på engelsek) Læs rapport. 

Mikkel Vass har skrevet bogen: Prevention of functional decline in older people. The Danish randomised intervention trial on preventive home visit. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010. 200 sider.

Kirsten Aulum master afhandling 2004 (på engelsk) :Læs rapport. Selve træthedsscore Skema.

Bog: Ældre og sundhedsfremme og forebyggelse – et spørgsmål om samarbejde! Erfaringer fra et udviklingsprojekt i Københavns Kommune. Af Jette Vinther Roesen, Jane Lupnov Andersen, Bjarne Bruun Jensen og Alex De Vries. Videncenter for Sammenhængende Forløb, 2008. 134 sider. 99 kr. Læs om bogen 

Bog: “Spor og himmelstrejf” af Inga Klode forebyggende medarbejder i Århus kommune. Udgiver: Omsorgsorganisationernes Samråd 2003.
God beskrivelse af, hvad et forebyggende hjemmebesøg kan være! Læs den og bliv inspireret!

National og international litteratur liste:
Vass, Vass; Avlund, Kirsten; Kvist, Kajsa; Hendriksen, Carsten; Andersen, Christian K.; Keiding, Niels. (2004). Structured home visits to older people. Are they only of benefit for women? A randomised controlled trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Vass, M; Avlund, K; Hendriksen, C; Philipson, L; Riis, P. (2007). Preventive home visits to older people in Denmark–why, how, by whom, and when? Z Gerontol Geriatr. 2007 Aug; 40(4):209-16.

Vass, M; Avlund, K; Siersma, V; Hendriksen, c. (2008). A feasible model for prevention of functional decline in older home-dwelling people—the GP role. A municipality-randomized intervention trial. Family Practice 2009; 26: 56–64.

Vass, M; Hendriksen, C; Thomsen, J.L.; Parner, E.T.; Avlund, K. (2010). Preventive home vis-its to older home-dwelling people in Denmark: are invitational procedures of importance? Health and social care in the community.

Yamada, Yukari; Ekmann, Anette; Nilsson, Charlotte Juul; Vass, Mikkel; Avlund, Kirsten. (2012) Are acceptance rates of a national preventive home visit programme for older peo-ple socially imbalanced?: a cross sectional study in Denmark. BMC Public Health. BMC Pub-lic Health 2012, 12:396.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Scroll til toppen