Årets Indsats

2023

Læs mere om kriterier og proces for Årets Indsats 2023

 

2022

Samarbejde om mandegrupper i Horsens vinder årets Sundhedsfremmende og Forebyggende tiltag for ældre 2022

(Fra venstre) formand for SUFO, Anne Dorte Prisak sammen med daglig leder af de forebyggende hjemmebesøg i Horsens Kommune Heidi Buch Elleby og forebyggende medarbejdere Hanne Lybker, Rina Evelyn Schyberg og Hanne Ballegaard.

Et tiltag fra Horsens Kommune med fokus på forebyggelse af ensomhed og mistrivsel vinder SUFOs pris som Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2022.

Det var de flere end 230 deltagere på SUFOs Årskonference på Hotel Nyborg Strand, der mandag d. 13. juni valgte tiltaget som vinder af Årets Tiltag.

Baggrunden for tiltaget er, at Horsens Kommune, Ældresagen og Horsens Provsti i 2019 indgik et samarbejde om at give enlige mænd 65+ mulighed for at indgå i nye fællesskaber målrettet mænd.

De forebyggende medarbejdere gav ca. 1700 enlige mænd +65 år tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg, hvor de fortalte om tiltaget. Mange mænd tog positivt imod besøgene, og ca. 50% af dem, var interesserede i at være med. Mange af mændene ville ikke have reageret på et opslag i ugeavisen. De skulle direkte informeres, motiveres og tages hånd om for at komme afsted. Også ressourcestærke mænd tog imod tilbuddet. Besøgene gjaldt kun de enlige mænd, men grupperne var også åbne for gifte mænd, der ønskede at være med i et mandefællesskab.

Der har været udfordringer undervejs, særligt i forhold til corona, som bevirkede, at flere gruppeopstart blev forsinkede, andre grupper måtte lukke ned, og det har været vanskeligt at starte op igen på grund af frygt for større forsamlinger. På samme vis var det vanskeligt for Ældresagen at rekruttere frivillige som tovholdere på grupperne.

Alt det til trods er mandegrupperne en succes, mange er nu i fuld gang og får stadig nye medlemmer via løbende indtag. Mændene nyder den sociale kontakt med andre mænd, og mange har fået lyst til at deltage i flere aktiviteter. Det er af stor betydning for den mentale sundhed.

Samtidig fortsætter det gode samarbejde mellem kommune, Ældresagen og Horsens Provsti som et godt eksempel på, hvordan man kan løfte i flok.

Formand for SUFOs bestyrelse, Anne Dorthe Prisak udtaler: “Tiltaget er et godt eksempel på, hvordan man kan forebygge problemer, inden de vokser sig store til gavn for både borgere og samfund. Det er en god inspiration for andre kommuner at indgå i samarbejde med civilsamfundet – sammen er vi stærke.”

Her er link til en lille film om tiltaget.

For mere viden om tiltaget, kontakt daglig leder af de forebyggende hjemmebesøg i Horsens Kommune Heidi Bech Elleby, mail: sshbgh@horsens.dk tlf. 3052 0297

 2020

Forbilledligt kommunalt samarbejde vinder Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2020

 

Britta Koppelgaard, Viborg Kommune, med diplomet for Årets Tiltag 2020

En animationsfilm om ensomhed og det bagvedliggende samarbejde mellem forebyggelseskonsulenter og brobyggere i Viborg Kommune vinder SUFOs pris Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2020.

 

Tiltaget blev også hædret på SUFOs Årskonference 2021.

Det var SUFOs medlemmer, der valgte tiltaget ud af i alt tre ved en elektronisk afstemning.
I tiltaget sættes der fokus på opsporing af ensomhed bl.a. gennem en animationsfilm, der gør informationen mere visuel og dermed lettere tilgængelig. Målgruppen for filmen er ikke den ensomme selv, da de typisk ikke selv rækker ud, men det nære netværk (fra 40+), personale, praktiserende læger m.v. Sammen med filmen er der blevet lavet forskelligt materiale, f.eks. rollups, postkort, stillbilleder osv. Filmen er lavet så den, med få tilrettelser, kan bruges af andre kommuner. Find filmen her.

Filmen er lavet i et samarbejde mellem det forebyggende team og brobyggerne fra Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune. Brobyggerne har fokus på ensomhed blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp. De tager på hjemmebesøg på samme måde som forebyggende medarbejdere.

Brobyggerne tager sig primært af den gruppe af hjemmehjælpsmodtagere, som ikke kan få forebyggende hjemmebesøg. Der er et tæt samarbejde om de borgere, der befinder sig i snitfladen imellem de to tilbud. På den måde falder ingen borgere igennem systemet, og de bliver givet det bedste tilbud med hensyntagen til forbrug af ressourcer.

Formand for SUFOs bestyrelse, Anne Dorthe Prisak udtaler: “Tiltaget er et godt eksempel på, hvordan man ved at arbejde på tværs i en kommune kan udvikle bedre løsninger og nye idéer til gavn for borgerne. Tiltaget er en stor inspiration for alle forebyggelseskonsulenter, der foretager forebyggende hjemmebesøg. Samtidig er vi glade for i SUFO, at vi i en meget anderledes og turbulent situation, alligevel kan give et – ikke fysisk, men – digitalt skulderklap til kolleger, der er med til at gøre en forskel. Stort tillykke til Viborg Kommunes forebyggelsesteam og team for Aktivitet og Udvikling med prisen. Vi glæder os til på et tidspunkt at kunne fejre det fysisk med jer”.

For mere viden om tiltaget, kontakt Britta Koppelgaard fra det forebyggende team i Viborg Kommune på tlf. 51 49 08 95 eller mail bk8@viborg.dk

Mere om SUFO og prisen
Medlemmer af SUFO har stemt digitalt, hvor valget stod mellem tre gode tiltag med fokus på, at de gør en positiv forskel for borgere, der er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg. Tiltaget skulle kåres på SUFOs årskonference i marts, som desværre måtte aflyses grundet corona-epidemien. Bestyrelsen besluttede at fortsætte afstemningen blandt medlemmerne.


Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019: Stor initiativrigdom i forebyggelse og sundhedsfremme for ældre

Tre meget forskellige tiltag kåret i konkurrencen om at blive ”Årets tiltag”

For andet år i træk har Landsforeningen for ansatte der foretager SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) udskrevet en konkurrence om nytænkende tiltag fra kommunerne. Tre tiltag – fra henholdsvis Vejle, Odense og Vordingborg kommuner – blev på SUFO’s Årskonference 2019 kåret som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019”. Kåringen blev overværet af godt 200 medlemmer på Hotel Nyborg Strand. SUFO ønsker med konkurrencen at synliggøre og formidle viden om de mange gode og nytænkende tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme for ældre, som i disse år udvikles og igangsættes i kommunerne.

Bestyrelsesmedlem i SUFO, Helle Treschow Phillipsen, sagde i kåringstalen:

”Bestyrelsen vil gerne pointere, at alle tre initiativer kan inspirere og omsættes af medarbejdere, der varetager de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Vi har valgt, at der ikke er ikke en første-, anden- og tredjeplads, da de tre initiativer hver for sig repræsenterer den mangfoldighed af nye idéer og gode initiativer, der er i kommunerne, og som vi gerne vil dele med hinanden”.

Det første tiltag har titlen: Fra arbejdsliv til seniorliv

Tiltaget i Vordingborg Kommune tager afsæt i undersøgelser, der viser, at for mænd kan overgangen fra arbejdsliv til seniorliv være vanskelig og rumme risiko for mistrivsel. Gennem seks måneder mødes en gruppe mænd to timer pr. uge og drøfter handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner. Tiltaget har til formål at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt. Medarbejderne har erfaring for, at mændene efterfølgende jævnligt mødes. Tiltaget er senest udbredt til kvinder.

Kontakt seniorkonsulent Susanne Lindner Hansen på tlf.: 5536 2941 og seniorkonsulent Kristina Petersen tlf. 5536 2953
Læs mere her.

Det andet tiltag har titlen: ”Fortæl for livet” – et socialt projekt for borgere over 90 år

Tiltagets formål er at skabe nye fællesskaber blandt de ældste borgere i Odense kommune. Kommunen har oplevet en tendens til, at det især er de ældste der oplever ensomhed. Fire til seks borgere indgår i en fortællegruppe, der ledes af en gruppeleder. Gruppen mødes 10 gange. At dele livets betydningsfulde øjeblikke med andre skaber nye bekendtskaber, og den enkelte får nye vidner til sit liv. Bekendtskaber som kan udvikle sig til venskaber.
Metoden er udviklet af Fonden Ensomme Gamles Værn, der står bag projektet.

Kontakt forebyggelseskonsulent Helle Rask på tlf. 6551 3534 eller forebyggelseskonsulent Ida Jespersen på tlf. 3012 1805

Læs mere her.

Det tredje tiltag har titlen: Forskningssamarbejde om projekt ”Tab og Livsmod”

Enkebesøg kendes som en struktureret indsats i mange kommuner, men samarbejdet mellem Vejle kommune og University College Lillebælt om enkebesøg er det første af sin art. Samarbejdet er mundet ud i en rapport, der giver faktuel viden om indsatsen.
Rapporten beskriver indsatsen fra borgerperspektivet – hvad får borgeren ud af besøget, og hvad finder borgeren er vigtigt. Rapporten er et konkret eksempel på betydningen af det forebyggende arbejde og kan hjælpe andre til at udvikle deres kompetencer.

Kontakt sundhedsvejleder Dorte Bladt på tlf. 2493 3967

Kort præsentation
Afsluttende rapport
Læs mere her.

2018

SUFO hædrer ved Årskonferencen 2018 et tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.

Det kan være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Nedenfor kan du læse indstillingerne til Årets Tiltag 2018 og finde inspiration til egen praksis.

Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner.

Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag 2018.

Det første tiltag, der er kåret har titlen:
”Passer du på dig selv, når du passer på din syge ægtefælle?”
Tiltaget er igangsat af Det Forebyggende Team i Rudersdal kommune. Teamet har iværksat tiltaget i 2017 som et målrettet tiltag til en af de potentielt skrøbelige grupper – nemlig de ægtefæller, der er omsorgsgivere for en kronisk syg ægtefælle.

Læs indstillingen her.

Det andet tiltag, der er kåret har titlen:
”Vi spreder ringe i vandet – Borgernetværket i fællesskab mod ensomhed”
Tiltaget er igangsat af de forebyggende medarbejdere i Silkeborg kommune og blev igangsat i 2014 med støtte fra Ældremilliarden. I dag er tiltaget en del af en politisk handleplan. Tiltaget er bygget op som en møderække åben for alle. Deltagerne inviteres via mail til ældreforeninger, præster og sognemedarbejdere m.fl. og har haft 40 – 50 deltagere til hvert møde.

Prisen blev modtaget af Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune.

Læs indstillingen her.

Det tredje tiltag, der er kåret har:
arbejdet med 5 tiltag ,der alle er metoder til tidlig opsporing af sårbare borgere:
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, et kursus i sund aldring, en ensomhedsindsats gennem ”fortæl for livet”, et åbent hus og endelig et pilotprojekt i samarbejde med Hjælpemiddelafsnittet.
Tiltagene er igangsat i Roskilde Kommune af medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg og leder af træning og sundhed.

Prisen blev modtaget af Lone Bennike, sundhedskonsulent, Roskilde Kommune.

Læs herunder de øvrige indstillede tiltag:

Center for Livskvalitet

Høje-Taastrup 

Odense Kommune 

Taarnby 

SUFO har tidligere uddelt prisen Årets SUFO – læs mere her.

Scroll til toppen