Årskonference 2024

D. 2. og 3. juni på Hotel Nyborg Strand

Nye tider for kommunal sundhedsfremme og forebyggelse for ældre

Hvordan sikrer vi, at sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre fylder mere i de kommunale prioriteringer, og hvorfor er det vigtigt?  

Fokus i regeringens nye ældrereform er hovedsagligt på pleje og omsorg, og det er svært at få øje på sundhed og forebyggelse. Udspillet indeholder forslag om at afskaffe lovgivning om forebyggende hjemmebesøg, hvilket i langt højere grad stiller krav til kommunerne, i forhold til at tage stilling til hvad de vil med deres forebyggelsesindsatser på ældreområdet. Der er et stort potentiale i at støtte gode sundhedsvaner hos ældre mennesker, da det kan være med til at fastholde et godt funktionsniveau i længere tid, styrke den mentale sundhed og de sociale kompetencer. Med en evt. afskaffelse af lovgivningen er det vigtigere end nogensinde at skabe fokus på det helt særlige, som forebyggende hjemmebesøg kan, og hvorfor det er essentielt at bevare som en del af den kommunale forebyggelsesindsats.

Derfor vil vi på denne årskonference udfolde forskellige bud på, hvordan forebyggende hjemmebesøg kan bevare en fast plads i kommunernes værktøjskasse.

Samtidig vil vi fastholde det faglige fokus og stille skarpt på nogle af de problematikker, der kan være en del af den ældres hverdagsliv, og som kan sættes i spil sammen med forebyggelseskonsulenten. I år er et fællestræk for flere af emnerne relationer og forandringerne i disse. Det handler bl.a. om forskellige brud; brud mellem voksne børn og deres gamle forældre, brud i form af skilsmisse mellem ældre ægtefæller, der har tilbragt det meste af livet sammen og ældre mennesker, der bryder med vores forventninger til aldring og alderdom. Umiddelbart tænkes brud som problematiske, og de er også ofte anledning til uro og uvished i det enkelte ældre menneskes liv. Men brud kan også være en invitation til at gøre noget anderledes og til at tage nogle andre og måske bedre valg, som kan føre til nye meningsfulde relationer.

I plenum kommer følgende oplægsholdere og talere:

 • Jonas Norgaard Mortensen, direktør, forfatter og forsker
 • Andreas Nikolajsen, cand.psych., erhvervs-ph.d.-studerende i Fonden Ensomme Gamles Værn
 • Mette Kierkgaard, ældreminister
 • Jenny Havn, Leder af ”Forebyggende Besøg & Mental Sundhed”, Odense Kommune
 • Anne Grete Pilgaard, leder af forebyggende hjemmebesøg, Assens Kommune
 • Merete Mørch, chef for Forebyggelse og Genoptræning, Kalundborg Kommune
 • Peter Thybo, Sundhedsinnovator, Forfatter, Foredragsholder, Konsulent

Vælg mellem seks seminarforløb, hvor du kan høre om:

 • Fuldmagt, værgemål og pleje-/behandlingstestamente
 • De allerældstes syn på alderdom og død
 • Patientrapporterede oplysninger som værktøj til opsporing
 • Forandrede familieformer og skilsmisser i senlivet
 • Fællesskaber for minoritetsetniske ældre
 • Sådan præsenterer du bedst dine budskaber
Scroll to Top
Scroll til toppen