Kvalitetsstandarder

Med vedtagelsen af lovgivning, som indebar målretning af de forebyggende hjemmebesøg i december 2015, blev alle kommuner forpligtet til at beskrive deres indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i deres kvalitetsstandard.

Herunder fra bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstander for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a:

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet med samt indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, herunder beskrivelse af eventuelle andre former for forebyggende indsatser, som kommunalbestyrelsen tilbyder som alternativ til et individuelt hjemmebesøg, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal endvidere beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil opfylde forpligtelsen efter lovens § 79 a, stk. 4, til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke særlige risikogrupper kommunalbestyrelsen beslutter at målrette tilbuddet efter lovens § 79 a, stk. 4.

Der er stor variation mellem kommuner på, hvordan kvalitetsstandarden tilrettelægges, og hvad den indeholder.
Søg på den enkelte kommunes hjemmeside, hvor kvalitetsstandarden skal være tilgængelig.

Kvalitetsstandarden kan danne udgangspunkt for videreudvikling af de forebyggende hjemmebesøg. Ud fra drøftelser af standarden kan man fx overveje, om det fortsat er de relevante målgrupper, som tilbydes et besøg, om udbuddet af tilbud eller metoderne til invitation stadig er de rigtige.
Læs mere herom i faglig vejleding om forebyggende hjemmebesøg (2020), side 53.

Scroll to Top
Scroll til toppen