Dokumentation

Hvor meget skal vi dokumentere?
Hvad må vi skrive? 

Der findes i vejledningen fra 2007 Retsinformation kapitel 10 stk 73, en beskrivelse af, hvad man som forebyggere skal være opmærksom på i forhold til forvaltningsloven og lov om behandling om personoplysninger.  

Herunder indspark fra kommuner omkring dokumentation:

2011 September: Høje Tåstrup forebyggere har lavet en god beskrivelse af deres dokumentation og teorien bag. Læs mere her: Dokumentation af de forebyggende besg 75 +.

2011 August:Københavns jurister har givet et lille juridisk svar i forhold til dokumentation og den nye lov ændring af 2010. læs her: Juridisk svar Kbhn aug 2011

2011 Februar: Silkeborg kommune har spurgt deres egne jurister mht. dokumentation efter den nye lov er overgået til Serviceloven, læs deres svar her: Juridisk svar til forebyggende hjemmebesøg silkeborg.

2010 September: Der er kommet nye retningslinjer fra Datatilsynet for brug af sms og mail for offentlige myndigheder, som også har betydning for vores forebyggende hjemmebesøg.

2010 August:  Jon Andersen Sagsbehandling fra oplæg omkring databehandling. Meget omfattende og mange sider.
Jon Andersen, kommitteret, cand. jur. Folketingets Ombudsmand (2007) Har givet et oplæg til Årskurset 2007“Et juridisk perspektiv.”
Som forebyggende medarbejder skal man særligt være opmærksom på Persondataloven og Forvaltningsloven: Et juridisk perspektiv.

Hele årskurset kan findes under menuen: Årskursus, hvor oplægget er kopieret over fra.

Sufo.dk