Om Sufo

Landsforeningen består af ca. 270 medlemmer, der i det daglige arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra Serviceloven § 79a.

Foreningen ønsker at:

  • Være et fælles talerør for de områder medlemmerne synliggøres som betydningsfulde i forhold til at opnå formålet med de forebyggende hjemmebesøg
  • Bidrager til synliggørelse af de samfundsmæssige forhold der afdækkes via de forebyggende hjemmebesøg
  • Understøtte formidling af viden og udveksling af erfaringer via et fagligt netværk på landsplan.
  • Inspirere og opfordre til specialisering af medlemmernes kompetencer. Således skal de forebyggende hjemmebesøg bære præg af høj faglighed og stor evne til at kunne styrke borgerens grundlag for at bevare/opnå livskvalitet.
  • Medvirke til udvikling og etablering af uddannelsesmuligheder for medlemmerne
    Samarbejde med andre sundhedsfremmende og forebyggende interessegrupper
  • Opfordre og medvirke til udvikling af forskning og projekter om forebyggelse og sundhedsfremme blandt ældre
  • Påvirke den forebyggelspolitiske debat og italesætte forhold i samfundet som har betydning for de forebyggende hjemmebesøg.
Scroll til toppen