Kompetence

SUFOs bestyrelse præsenterede på Årskursus d. 6. marts 2016 “Kompetenceprofil for sundhedsfaglige medarbejdere der arbejder efter Servicelovens § 79a Forebyggende Hjemmebesøg”.

Kompetenceprofilen beskriver de idéelle kompetencer, som bør være tilstede. Formålet er at bidrage til en strategisk kompetenceudvikling i de enkelte kommuner og styrke kompetenceudviklingen hos de medarbejdere, der varetager de forebyggende hjemmebesøg.

Kompetenceprofilen er udarbejdet i en proces med ekstern konsulentbistand. 75 deltagere på SUFOs Årskursus 2015 har bidraget med input, som har udgjort grundlaget for bestyrelsens videre udviklingsarbejde.

Se kompetenceprofilen her.

Kompetencebeskrivelsen er en systematisk beskrivelse af de kompetencer “Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremme og forebyggende hjemmebesøg”, mener, det er nødvendigt, at medlemmerne har, når de skal gennemføre sundhedsfremme og forebyggelse i borgernes hjem og nærmiljø.

Du kan hente kompetence-beskrivelsen herunder.

Kompetencebeskrivelse

Scroll til toppen