Bestyrelse

SUFOs bestyrelse 2022 – 2023

Bestyrelsesreferater 2022 / 2023

Læs herunder om de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

  Anne Dorthe Prisak

  Formand, sygeplejerske, Aarhus

  De forebyggende hjemmebesøg ser jeg som en fuldstændig unik mulighed for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse – på borgerens præmisser. Det arbejde vil jeg gerne være med til at sikre og ikke mindst udvikle på. En mærkesag for mig er, hvordan vi kan dokumentere vores arbejde og indsatser og den forskel det fører med sig. Det vil jeg gerne have fokus på i SUFO.
  Jeg kan kontaktes på tlf. 4185 5252  Mail: info@sufo.dk.

    Tina Grøhn

    Forebyggende medarbejder, Tønder

    Jeg vil gerne arbejde for, at de forebyggende hjemmebesøg dokumenteres bedre, at der er repræsentation fra hele Danmark i bestyrelsen og for at forebyggelse kommer mere på dagsorden nationalt.

     

     

    .

     

     

      Anja Rosenlund

      Bestyrelsesmedlem, ældrekonsulent, Odense

      SUFO – Sundhedsfremme og Forebyggelse, værdifulde målsætninger der rummer en bred vifte af muligheder.

      Det skaber samtidig en forventning om, at vi kan opfylde det behov for viden og vejledning der opstår hos vores målgruppe. Derfor er og skal mødet med borgeren og vores faglighed altid være i fokus. Vores kompetencer og borgens muligheder, ny viden og forskning på området, vidensdeling og udvikling er mit fokus og det tænker jeg er godt placeret i SUFO´s bestyrelse.
      Jeg kan kontaktes på tlf. 4022 8598

        Janni Amstrup Hansen

        Bestyrelsesmedlem, Forebyggende konsulent, Glostrup

        Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg brænder for arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg. Da jeg er eneste forebyggende konsulent i Glostrup Kommune, ser jeg bestyrelsesarbejdet som en enestående mulighed for at være opdateret på den nyeste viden. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling i SUFO, og medvirke til at styrke indsatsen for de forebyggende hjemmebesøg i fremtiden.

        Jeg kan kontaktes på tlf. 5128 3641

         

        .

          Sidse Nøddebo Hockerup

          Bestyrelsesmedlem, forebyggelseskonsulent, Køge

          Jeg har valgt at gå ind i SUFOs bestyrelse, fordi jeg brænder for de forebyggende hjemmebesøg. Jeg vil gerne arbejde for at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere synlige i samfundet. Derudover er jeg især optaget af, hvordan vi kan opspore de mest sårbare borgere. Jeg glæder mig til at erfaringsudveksle med dygtige kollegaer og bidrage til en fortsat positiv udvikling af SUFO.

          Jeg kan kontaktes på tlf. 2298 4722

            Lehne Vig Andersen

            Bestyrelsesmedlem, sundhedsvejleder, Vejle

            Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg efter mange års erfaring stadig brænder for de forebyggende hjemmebesøg. Det at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse hos den ældre borger – på deres hjemmebane og præmisser – er for mig helt unikt. Dette vil jeg gerne være med til at værne om i fremtiden. Jeg er optaget af at øge fokus og synliggøre de forebyggende hjemmebesøg. Jeg vil gerne deltage i det spændende arbejde, der ligger foran os med evaluering af de forebyggende hjemmebesøg. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling, der er i SUFO. Jeg vil gerne støtte op om det super gode arbejde, bestyrelsen har udført de sidste mange år, så SUFO bliver set og hørt, der hvor der er mulighed for indflydelse.

            Jeg kan kontaktes på tlf.: 29 47 32 49 (arb. mobil).

              Gorm Rabølle Knudsen

              Bestyrelsesmedlem, Forebyggelses- & Udviklingskonsulent, Slagelse

              Jeg stiller op til bestyrelsen først og fremmest, fordi jeg mener, forebyggelse er vejen frem, og fordi jeg ser forebyggende hjemmebesøg som en hjørnesten ift. at lykkes med forebyggelse på ældreområdet. Jeg interesseret mig i høj grad for data og digitalisering, men også for at bevise, at vores forebyggende arbejde har en reel og positiv effekt – det både for borgerne og den kommunale økonomi. Jeg håber således at bidrage til at forebyggelse, og herunder forebyggende hjemmebesøg, rykkes højere op på den politiske- og ledelsesmæssige dagsorden

              .

                Marianne Demant

                Suppleant, forebyggende medarbejder, Tønder

                 

                 

                 

                 

                 

                .

                 Scroll til toppen