Bestyrelse

Læs om bestyrelsesarbejdet her.

Bestyrelsesreferater 2021

Bestyrelsesreferater 2020

Bestyrelsesreferater 2019

Bestyrelsen 2019/2020

Herunder kan du læse om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for bestyrelsesåret 2019/2020:

  Anne Dorthe Prisak

  Formand, sygeplejerske, Aarhus

  De forebyggende hjemmebesøg ser jeg som en fuldstændig unik mulighed for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse – på borgerens præmisser. Det arbejde vil jeg gerne være med til at sikre og ikke mindst udvikle på. En mærkesag for mig er, hvordan vi kan dokumentere vores arbejde og indsatser og den forskel det fører med sig. Det vil jeg gerne have fokus på i SUFO.
  Jeg kan kontaktes på tlf. 4185 5252  Mail: info@sufo.dk.

    Sine Pedersen

    Næstformand, forebyggelseskonsulent, Sorø

    Min motivation for at melde mig til SUFO er først og fremmest interesse. Interesse indenfor mit faglige felt, men også en nysgerrighed på hvad der rør sig på det udviklingsmæssige plan, samt en lyst til at være med til at styrke indsatsen på det forebyggende område. Være med til at gøre vores forebyggende hjemmebesøg endnu bedre for borgerne i fremtiden.

    Derudover synes jeg udvikling både på det faglige og på det personlige plan er vigtig for ikke at ”gro fast” i en term om, at ”det plejer vi at gøre” eller ”sådan har vi altid gjort”.
    Jeg kan kontaktes på tlf. 5787 6264

      Anja Rosenlund

      Bestyrelsesmedlem, ældrekonsulent, Odense

      SUFO – Sundhedsfremme og Forebyggelse, værdifulde målsætninger der rummer en bred vifte af muligheder.

      Det skaber samtidig en forventning om, at vi kan opfylde det behov for viden og vejledning der opstår hos vores målgruppe. Derfor er og skal mødet med borgeren og vores faglighed altid være i fokus. Vores kompetencer og borgens muligheder, ny viden og forskning på området, vidensdeling og udvikling er mit fokus og det tænker jeg er godt placeret i SUFO´s bestyrelse.
      Jeg kan kontaktes på tlf. 4022 8598

        Karen-Marie Wraae Ostermann

        bestyrelsesmedlem, forebyggelseskonsulent, København

        Jeg er forebyggelseskonsulent i Københavns Kommune,
        og jeg arbejder i Valby  -Vesterbro – og Sydhavnsområdet.

        Jeg er meget optaget af, hvordan vi får udmøntet lovændringerne fra den 1.1.2016.

        Og optaget af hvordan vi får noget godt og konstruktivt ud af det i besøgene til gavn for borgerne.

        Jeg kan kontaktes på tlf. 2722 7769

          Janni Amstrup Hansen

          Bestyrelsesmedlem, Forebyggende konsulent/Visitator, Glostrup

          Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg brænder for arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg. Da jeg er eneste forebyggende konsulent i Glostrup Kommune, ser jeg bestyrelsesarbejdet som en enestående mulighed for at være opdateret på den nyeste viden. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling i SUFO, og medvirke til at styrke indsatsen for de forebyggende hjemmebesøg i fremtiden.

          Jeg kan kontaktes på tlf. nr. 5128 3641

            Helle Treschow Philipsen

            Bestyrelsesmedlem, ældrevejleder og sygeplejerske, Sønderborg Kommune

            SUFO ja tak!
            Igen har jeg haft mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet.
            Denne gang er jeg tricket af den nye lovgivning og dens muligheder.
            SUFO og bestyrelsesarbejdet er for mig en opdatering på, hvad der rører sig politisk, rundt om i landets kommuner samt, hvad er ”in” på forebyggelsesområdet hos seniorer / ældre.
            Jeg håber gennem denne viden at kunne formidle dette – dels gennem vores hjemmeside og Facebook, og dels i tilrettelæggelsen af vore Årskonference.
            Jeg kan kontaktes på tlf. 8872 4183

             Sufo.dk