VELKOMMEN TIL SUFO

SUFO er en landsforening, som består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg til ældre.

Ifølge Servicelovens § 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Ligeledes er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Alle borgere, som bor alene i kommunen i deres fyldte 70. år, skal tilbydes et besøg. Derforuden skal borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes besøg efter behov.

Hele 80 kommuner er repræsenteret i SUFO.
Vær med til at dele dine erfaringer med dine kollegaer gennem SUFO i hele Danmark.

Foreningen formål er:

  • at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundhedsfagligt niveau
  • at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forbyggende indsats
  • at styrke og udvikle fagligt fællesskab for besøgspersoner på tværs af forskellige faggrupper
  • at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang
Sufo.dk