Velkommen til SUFO

SUFO er en landsforening, som består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg til ældre.

Ifølge Servicelovens § 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i det år, de fylder 75 år og igen i det år, de fylder 80 år.
Fra borgerne fylder 82 år skal de årligt tilbydes et forebyggende hjemmebesøg .

Alle borgere, som bor alene i kommunen i deres fyldte 70. år, skal tilbydes et besøg.
Derforuden skal borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes besøg efter behov.

Hele 80 kommuner er repræsenteret i SUFO.
Vær med til at dele dine erfaringer med dine kollegaer gennem SUFO i hele Danmark.

Foreningens formål er:

  • at medvirke til, at de lovbefalede hjemmebesøg tilbydes og udvikles således, at ordningen varetages på et højt sundhedsfagligt niveau
  • at bidrage til, at fremme og synliggøre den sundhedsfremmende og forebyggende indsats
  • at styrke og udvikle fagligt fællesskab på tværs af forskellige faggrupper
  • at medvirke til, at sætte særlig fokus på en sundhedsfremmende tilgang
Scan QR-koden og følg os på LinkedIn!
Scroll to Top
Scroll til toppen