Årskonference 2022

SUFO ÅRSKONFERENCE 
HOTEL NYBORG STRAND, D. 13. & 14. MARTS 2022

Nye udfordringer kræver andre løsninger

Få fyldt værktøjskassen op til din daglige praksis
i de forebyggende hjemmebesøg

Hovedoplægsholdere er:

  • Mikkel Vass, fhv. praktiserende læge, en af initiativtagerne til de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg
  • Morten Hjelholt, lektor, Ph.d., IT-Universitetet i København
  • Lene Frølund Thomsen, chefkonsulent og konfliktmægler, Etikos
  • Anne-Mette Sohn Jensen, foredragsholder, forfatter, cand.pæd. i pædagogisk psykologi
  • Stig Pryds, elitefridykker, fordragsholder og personlig coach

Vælg mellem fire seminarforløb, hvor du kan høre om:

  • Redskaber til egenomsorg
  • Hvordan vi samarbejder på tværs i kommunen om ældre borgere med særlige udfordringer
  • Forebyggelse og tidlig opsporing – hvorfor er det så svært?
  • Faglig refleksion og læring i de forebyggende hjemmebesøg

Find tilmelding og program her.

Sufo.dk