LOVTEKST

Vedtaget d. 4 juni 2010 ved tredjebehandling: Loven om forebyggende hjemmebesøg er ophævet. Nu hører forebyggende hjemmebesøg under Serviceloven § 79a med virkning fra d. 1 juli 2010:

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt tilbydes alle borger, der er fyldt 75 år, et forebyggende hjemmebesøg. Kommunalbestyrlesen kan fortsat vælge at undtage borgere, som modtager praktisk og personlig hjælp fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.
Selve lovteksten: se her

Vejledning i forhold til den nye lov tekst, hvor vi nu hører ind under Serviceloven. Se side 2-6.

Lovens historik:
Første lovgivning fra 1995 omkring de forebyggende hjemmebesøg: Retsinfo
Lovændring blev lavet i 2005 omkring undtaglese af borgere med personlig og praktisk hjælp.
Lovtekst: 2009

Sufo.dk