Årets SUFO

Hvert år ved Årskurset, hædrer SUFOs bestyrelse årets SUFO. Personen er indstillet af kollegaer, som mener, at vedkommende skal have anerkendelse som god kollega / igangsætter / supervisor / sundhedsfremmer.

2017

Dorte Rasmussen, forebyggelseskoordinator i Ishøj kommune.

Dorte Rasmussen er indstillet af en kollega, med rosende begrundelse:

”Dorte har arbejdet i Ishøj Kommune i 38 år og brænder utroligt meget for det forebyggende område.

Dorte har et utroligt stort kendskab til aktiviteterne i Ishøj Kommune, og deltager ofte selv i dem, så hun kender derfor rigtig mange af kommunens borgere. Der er dem der mener, at hun ER Ishøj.

Senest er hun gået ind i et samarbejde med præster, visitatorer og borgere i byen om at få opstartet nogle sorg- og livsmodsgrupper i Ishøj.

Ingen tvivl om, at Dorte er en rigtig ildsjæl, der ønsker at alle ældre i Ishøj har det godt og har kendskab til, hvad der foregår i byen”.

Kollegaen slutter: ”Vægen i ildsjælen sidder i et evighedslys, hvor flammen er aldeles uslukkelig”.

Læs pressemeddelelsen her.

2016

Gunhild Olesen, ældrerådgiver i Jammerbugt Kommune.Årets SUFO 2016 (2)

Kollegerne skriver om prismodtageren:


”Der er ikke langt fra tanke til handling. Det er det gå-på-mod, der kendetegner dit arbejde. Du har gennem alle årene været klar med de rette argumenter for at klæde borgerne på til at kunne træffe kvalificerede valg. Du har været på forkant med diverse beskrivelser for at forsvare, at vilkårene for de forebyggende hjemmebesøg lever op til lovgivningen og formålet med de forebyggende hjemmebesøg. Du tager din rolle som borgerens støtte og ’advokat’ alvorlig. Du er samtidig frisk på nye tiltag og har en meget kreativ måde at få tingene til at ske på. Som kollegaer tør vi næsten ikke tænke tanken om at du skulle finde på at gå på pension engang. Foreløbig er vi så heldige at have dig som kollega, og det er vi meget taknemmelige for”.

Nyheden er blevet bragt på Magasinet Plejes hjemmeside.

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

2015

Grethe Olesen, forebyggende medarbejder, Hjørring Kommune.Årets SUFO 2015

Grethe er indstillet af en kollega, med begrundelsen:

”Grethe er en ildsjæl og der hersker ingen tvivl om, at hun brænder for sit arbejde som forebyggende medarbejder i Hjørring Kommune. Jeg ser utroligt meget op til hende – både fagligt og ikke mindst personligt! Hun gør en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker i hendes daglige arbejde og hun forstår at omfavne de borgere – som ikke selv har ressourcer til det og ikke mindst til de pårørende som oftest står magtesløse på sidelinjen.Jeg håber inderligt at Grethe får lov til at opleve at blive Årets SUFO 2015! Jeg mener, at det er på tide, at give lidt tilbage til et menneske – som altid (uden tøven) er vant til at give noget til andre”

Nyheden er blevet bragt på Magasinet Plejes hjemmeside og nordjyske.dk

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

 

 2014

Ulla Christiansen, ergoterapeut fra Frederiksberg kommune.

Ulla Christensen er indstillet af sine kollegaer med følgende begrundelse:

”Med sit store engagement er hun den, der iværksætter og fordyber sig i nye opgaver, f.eks. i samarbejde med ensomme ældre og i projekter på frivillighedsområdet. Ulla kæmper for, at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere synlige, og hun har fået sat hjemmebesøg på dagsordenen i kommunen og over for andre samarbejdspartnere. Ulla har i de sidste 12 år været ansat i Frederiksberg Kommune, hvor hun brænder for den gode borgerkontakt. Hun engagerer sig fagligt på ældreområdet og har for øje at udvikle den forebyggende og sundhedsfremmende tilgang til borgerne”.
Nyheden blev bragt i bl.a.: Nyhedsinformation for social og sundhedssektor, Kristeligt Dagblad og på Ergoterapeut foreningens hjemmeside. Læs hele pressemeddelelsen om selve kåringen her.

 

 

2013

Desværre ingen indstilling til årets SUFO.

 

2012

Unavngivet

Ebba Fallesen, Tønder Kommune.

Ebba Fallesen er indstillet af sine kollegaer med begrundelsen, at hun ved hvert besøg bruger sin årelange viden og erfaring som sygeplejerske og har hjertet med i sit arbejde. Hun skaber forståelse og respekt om vigtigheden i forebyggernes arbejde, i undervisningen af kommende social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Hun udbreder kendskabet til og skaber bindeled for forebyggernes arbejde gennem kontakt med foreninger i kommunen og formår at skabe en vidtrækkende og positiv synlighed for forebyggelsesområdet.

 

Ingeborg Byskov, forebyggelseskonsulent Københavns Kommune.

Ingeborg Byskov er indstillet af de Københavnske forebyggelseskonsulenter med begrundelsen om hendes mangeårige engagement i det forebyggende hjemmebesøg. I sit arbejde har hun fokus på samspillet med de lokale aktører og arbejder aktivt for at skabe kontakt til ældrerådet, kirkerne og borgerdemokratiet i bydelen. Gennem sin kontakt til beslutningsniveauet i Københavns Kommune, har hun formået at sætte sit præg på udviklingen i de forebyggende hjemmebesøg. Tillige formår Ingeborg Byskov, at omsætte forskningsbaseret løsninger til praksis. Sundhedsfremme og forebyggelse er en integreret del af hendes liv, og med en baggrund som tidligere tillidsrepræsentant, taler hun gerne forbyggelseskonsulenternes sag.

 

Anne Marie Olsen, Silkeborg Kommune:

Anne Marie Olsen, er indstillet for sit arbejde med hjemmesiden www.sufo.dk

Læs indstillingerne her.

2011

Dorte Simonsen, Forebyggende sygeplejerske i Holbæk.

Dorthe Simonsen er indstillet af sine kollegaer med følgende begrundelse:

Vores kollega Dorte Simonsen er “symbolet på SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE både i borgernes hjem og på arbejdspladsen – hun brænder for faget og vil gerne dele ud. Hun har et godt og vindende væsen og er kendt i det ganske land” som en kollega udtrykker det.

Læs indstillingen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen