Gorm Rabølle Knudsen

Suppleant, Forebyggelses- & Udviklingskonsulent, Slagelse

Jeg stiller op til bestyrelsen først og fremmest, fordi jeg mener, forebyggelse er vejen frem, og fordi jeg ser forebyggende hjemmebesøg som en hjørnesten ift. at lykkes med forebyggelse på ældreområdet. Jeg interesseret mig i høj grad for data og digitalisering, men også for at bevise, at vores forebyggende arbejde har en reel og positiv effekt – det både for borgerne og den kommunale økonomi.

Jeg håber således at bidrage til at forebyggelse, og herunder forebyggende hjemmebesøg, rykkes højere op på den politiske- og ledelsesmæssige dagsorden

 

 

 

.