Lehne Vig Andersen

Næstformand, sundhedsvejleder, Vejle

Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsen, da jeg efter mange års erfaring stadig brænder for de forebyggende hjemmebesøg. Det at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse hos den ældre borger – på deres hjemmebane og præmisser – er for mig helt unikt. Dette vil jeg gerne være med til at værne om i fremtiden. Jeg er optaget af at øge fokus og synliggøre de forebyggende hjemmebesøg. Jeg vil gerne deltage i det spændende arbejde, der ligger foran os med evaluering af de forebyggende hjemmebesøg. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling, der er i SUFO. Jeg vil gerne støtte op om det super gode arbejde, bestyrelsen har udført de sidste mange år, så SUFO bliver set og hørt, der hvor der er mulighed for indflydelse.

Jeg kan kontaktes på tlf.: 29 47 32 49 (arb. mobil).