Helle Treschow Philipsen

SUFO ja tak!
Igen har jeg haft mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet.
Denne gang er jeg tricket af den nye lovgivning og dens muligheder.
SUFO og bestyrelsesarbejdet er for mig en opdatering på, hvad der rører sig politisk, rundt om i landets kommuner samt, hvad er ”in” på forebyggelsesområdet hos seniorer / ældre.
Jeg håber gennem denne viden at kunne formidle dette – dels gennem vores hjemmeside og Facebook, og dels i tilrettelæggelsen af vore Årskonference.
Jeg kan kontaktes på tlf. 8872 4183