Jette Faurschou Thomsen

Bestyrelsesmedlem, forebyggelseskonsulent, Odense

Forebyggelse betaler sig, og det min motivation for at passe mit arbejde som forebyggelseskonsulent og for at være en del af SUFOS bestyrelse. Mit arbejde giver bare SÅ meget mening.

Jeg har tidligere arbejdet som Forebyggelseskonsulent i Halsnæs kommune og nu i Odense Kommune og har derved oplevet forskellige tilgange til og prioriteringer af området.

For mig er det vigtigt, at synliggøre vores brede faglighed og professionalisme i arbejde og øge bevidstheden om værdien af de forebyggende hjemmebesøg. Dette både hos samarbejdspartnerne, den almene befolkning og politisk.

Vi skal være synlige, og vi skal være en samarbejdspartner, der i højere grad bliver husket og medinddraget.

Jeg kan kontaktes på tlf. 20529952 (arb. mobil).