Johanne Braun

Suppleant, netværkskoordinator, Aabenraa

Jeg har meldt mig til bestyrelsen i SUFO, fordi jeg mener, at de forebyggende hjemmebesøg er vigtige, især med den demografiske udvikling vi ser ind i. Jeg mener, at medlemmerne i SUFO ligger inde med en enestående viden om forebyggelse og udviklinger og tendenser blandt en stor del af befolkningen over 65 år. Denne viden kan SUFO bringe i spil og gøre relevant, og dermed være med til at præge samfundsudviklingen i en positiv retning.

Jeg har erfaring med de forebyggende hjemmebesøg fra to forskellige kommuner, hvor jeg har arbejdet med det både praktisk, administrativt og udviklende. Jeg kan derfor bidrage til bestyrelsesarbejdet med forskellige perspektiver og forhåbentlig gode input til, hvordan vi kan gøre det mere tydeligt, hvad vores forebyggelse kan.

Jeg kan kontaktes på tlf. 24 46 98 63.