Sidse Nøddebo Hockerup

Næstformand, forebyggelseskonsulent, Køge

Jeg har valgt at gå ind i SUFOs bestyrelse, fordi jeg brænder for de forebyggende hjemmebesøg. Jeg vil gerne arbejde for at de forebyggende hjemmebesøg bliver mere synlige i samfundet. Derudover er jeg især optaget af, hvordan vi kan opspore de mest sårbare borgere. Jeg glæder mig til at erfaringsudveksle med dygtige kollegaer og bidrage til en fortsat positiv udvikling af SUFO.

Jeg kan kontaktes på tlf. 2298 4722

.