Årets tiltag

Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre

SUFO hædrer ved Årskonferencen 2018 et tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.

Det kan være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Nedenfor kan du læse indstillingerne til Årets Tiltag 2018 og finde inspiration til egen praksis.

2018

Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner.

Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag 2018.

Det første tiltag, der er kåret har titlen:
”Passer du på dig selv, når du passer på din syge ægtefælle?”
Tiltaget er igangsat af Det Forebyggende Team i Rudersdal kommune. Teamet har iværksat tiltaget i 2017 som et målrettet tiltag til en af de potentielt skrøbelige grupper – nemlig de ægtefæller, der er omsorgsgivere for en kronisk syg ægtefælle.

Læs indstillingen her.

Det andet tiltag, der er kåret har titlen:
”Vi spreder ringe i vandet – Borgernetværket i fællesskab mod ensomhed”
Tiltaget er igangsat af de forebyggende medarbejdere i Silkeborg kommune og blev igangsat i 2014 med støtte fra Ældremilliarden. I dag er tiltaget en del af en politisk handleplan. Tiltaget er bygget op som en møderække åben for alle. Deltagerne inviteres via mail til ældreforeninger, præster og sognemedarbejdere m.fl. og har haft 40 – 50 deltagere til hvert møde.

Prisen blev modtaget af Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune.

Læs indstillingen her.

Det tredje tiltag, der er kåret har:
arbejdet med 5 tiltag ,der alle er metoder til tidlig opsporing af sårbare borgere:
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, et kursus i sund aldring, en ensomhedsindsats gennem ”fortæl for livet”, et åbent hus og endelig et pilotprojekt i samarbejde med Hjælpemiddelafsnittet.
Tiltagene er igangsat i Roskilde Kommune af medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg og leder af træning og sundhed.

Prisen blev modtaget af Lone Bennike, sundhedskonsulent, Roskilde Kommune.

Læs herunder de øvrige indstillede tiltag:

Center for Livskvalitet

Høje-Taastrup 

Odense Kommune 

Taarnby 

 

 

Sufo.dk