Årets tiltag

Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre

2019

STOR INITIATIVRIGDOM I FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ÆLDRE

Tre meget forskellige tiltag kåret i konkurrencen om at blive ”Årets tiltag”

For andet år i træk har Landsforeningen for ansatte der foretager SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) udskrevet en konkurrence om nytænkende tiltag fra kommunerne. Tre tiltag – fra henholdsvis Vejle, Odense og Vordingborg kommuner – blev på SUFO’s Årskonference 2019 kåret som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019”. Kåringen blev overværet af godt 200 medlemmer på Hotel Nyborg Strand. SUFO ønsker med konkurrencen at synliggøre og formidle viden om de mange gode og nytænkende tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme for ældre, som i disse år udvikles og igangsættes i kommunerne.

Bestyrelsesmedlem i SUFO, Helle Treschow Phillipsen, sagde i kåringstalen:

”Bestyrelsen vil gerne pointere, at alle tre initiativer kan inspirere og omsættes af medarbejdere, der varetager de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Vi har valgt, at der ikke er ikke en første-, anden- og tredjeplads, da de tre initiativer hver for sig repræsenterer den mangfoldighed af nye idéer og gode initiativer, der er i kommunerne, og som vi gerne vil dele med hinanden”.

Det første tiltag har titlen: Fra arbejdsliv til seniorliv

Tiltaget i Vordingborg Kommune tager afsæt i undersøgelser, der viser, at for mænd kan overgangen fra arbejdsliv til seniorliv være vanskelig og rumme risiko for mistrivsel. Gennem seks måneder mødes en gruppe mænd to timer pr. uge og drøfter handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner. Tiltaget har til formål at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt. Medarbejderne har erfaring for, at mændene efterfølgende jævnligt mødes. Tiltaget er senest udbredt til kvinder.

Kontakt seniorkonsulent Susanne Lindner Hansen på tlf.: 5536 2941 og seniorkonsulent Kristina Petersen tlf. 5536 2953
Læs mere her.

Det andet tiltag har titlen: ”Fortæl for livet” – et socialt projekt for borgere over 90 år

Tiltagets formål er at skabe nye fællesskaber blandt de ældste borgere i Odense kommune. Kommunen har oplevet en tendens til, at det især er de ældste der oplever ensomhed. Fire til seks borgere indgår i en fortællegruppe, der ledes af en gruppeleder. Gruppen mødes 10 gange. At dele livets betydningsfulde øjeblikke med andre skaber nye bekendtskaber, og den enkelte får nye vidner til sit liv. Bekendtskaber som kan udvikle sig til venskaber.
Metoden er udviklet af Fonden Ensomme Gamles Værn, der står bag projektet.

Kontakt forebyggelseskonsulent Helle Rask på tlf. 6551 3534 eller forebyggelseskonsulent Ida Jespersen på tlf. 3012 1805

Læs mere her.

Det tredje tiltag har titlen: Forskningssamarbejde om projekt ”Tab og Livsmod”

Enkebesøg kendes som en struktureret indsats i mange kommuner, men samarbejdet mellem Vejle kommune og University College Lillebælt om enkebesøg er det første af sin art. Samarbejdet er mundet ud i en rapport, der giver faktuel viden om indsatsen.
Rapporten beskriver indsatsen fra borgerperspektivet – hvad får borgeren ud af besøget, og hvad finder borgeren er vigtigt. Rapporten er et konkret eksempel på betydningen af det forebyggende arbejde og kan hjælpe andre til at udvikle deres kompetencer.

Kontakt sundhedsvejleder Dorte Bladt på tlf. 2493 3967

Kort præsentation
Afsluttende rapport
Læs mere her.

2018

SUFO hædrer ved Årskonferencen 2018 et tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.

Det kan være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Nedenfor kan du læse indstillingerne til Årets Tiltag 2018 og finde inspiration til egen praksis.

Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner.

Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag 2018.

Det første tiltag, der er kåret har titlen:
”Passer du på dig selv, når du passer på din syge ægtefælle?”
Tiltaget er igangsat af Det Forebyggende Team i Rudersdal kommune. Teamet har iværksat tiltaget i 2017 som et målrettet tiltag til en af de potentielt skrøbelige grupper – nemlig de ægtefæller, der er omsorgsgivere for en kronisk syg ægtefælle.

Læs indstillingen her.

Det andet tiltag, der er kåret har titlen:
”Vi spreder ringe i vandet – Borgernetværket i fællesskab mod ensomhed”
Tiltaget er igangsat af de forebyggende medarbejdere i Silkeborg kommune og blev igangsat i 2014 med støtte fra Ældremilliarden. I dag er tiltaget en del af en politisk handleplan. Tiltaget er bygget op som en møderække åben for alle. Deltagerne inviteres via mail til ældreforeninger, præster og sognemedarbejdere m.fl. og har haft 40 – 50 deltagere til hvert møde.

Prisen blev modtaget af Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune.

Læs indstillingen her.

Det tredje tiltag, der er kåret har:
arbejdet med 5 tiltag ,der alle er metoder til tidlig opsporing af sårbare borgere:
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, et kursus i sund aldring, en ensomhedsindsats gennem ”fortæl for livet”, et åbent hus og endelig et pilotprojekt i samarbejde med Hjælpemiddelafsnittet.
Tiltagene er igangsat i Roskilde Kommune af medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg og leder af træning og sundhed.

Prisen blev modtaget af Lone Bennike, sundhedskonsulent, Roskilde Kommune.

Læs herunder de øvrige indstillede tiltag:

Center for Livskvalitet

Høje-Taastrup 

Odense Kommune 

Taarnby 

SUFO har tidligere uddelt prisen Årets SUFO – læs mere her.

 

Sufo.dk