Indkaldelse til Generalforsamling i SUFO

På SUFOs Generalforsamling ønsker bestyrelsen at drøfte fremtidsperspektiver for SUFO, herunder muligheden for at udvide foreningens formål og medlemskreds.

Der er også valg til bestyrelsen, hvor der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.
Af de fire bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, er der én der genopstiller.
Dertil skal der vælges to suppleanter. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.

Find indkaldelsen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen