Case-samling

SUFO nedsatte i 2023 en Synlighedsgruppe og i forlængelse af dette arbejde, bad SUFO medlemmerne over hele landet om at indsende cases fra deres dagligdag med forebyggende hjemmebesøg. Et besøg, der gennem årene haft afgørende betydning for sundhed og trivsel for tusindvis af ældre borgere, der med vejledning, guidning, formidling, råd og støtte fra kommunens forebyggelseskonsulent har kunnet blive længere i eget liv. Det fremgår med al tænkelig tydelighed af denne case-samling.

Stort tak til de 23 kommuner, der i perioden 3. – 29. april 2024 har bidraget med i alt 72 cases og fortællinger fra egen praksis.

I arbejdet med det indsendte materiale er der udvalgt 30 af casene. Formålet med case-samlingen er at inspirere til og argumentere for det fortsatte arbejde med forebyggelse på ældreområdet – bl.a. med hjemmebesøget som omdrejningspunkt.

Find casesamlingen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen