Hjemmesider er for svære at finde rundt på

Undersøgelse viser, at ældre borgere har svært ved at finde relevant information på offentlige hjemmesider. I en national rapport er det bl.a. undersøgt, om borgerne kan finde oplysninger om de forebyggende hjemmebesøg på den kommunale hjemmeside (s. 22).

Gå i dialog med dit lokale ældreråd om, hvordan området kan blive bedre – alle formænd i de 98 ældreråd har hver fået tilsendt en lokal rapport med netop den enkelte kommunes resultater.

ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD står bag undersøgelsen om brugervenligheden af kommunale hjemmesider og digitale selvbetjeningsløsninger, for ældre borgere. Undersøgelsens resultater viser, at der er plads til forbedring på alle områder, hvis de seks temaer eller de digitale ansøgninger skal leve op til pejlemærket ’god digital løsning’.

I disse år udruller regeringen, KL og Danske regioner en fælles, overordnet digitaliseringsplan for det offentliges kommunikation med borgerne. Planen medfører, at den enkelte borger i stigende grad må betjene sig selv, når han eller hun vil ”tale” med offentlige myndigheder. Borgerne skal gøre brug af myndighedernes digitale selvbetjeningsløsninger via de kommunale hjemmesider og Borger.dk frem for personlig henvendelse. Der er med andre ord indført digital selvbetjening på områder af meget vital betydning for borgernes hverdag og trivsel.

Læs mere om undersøgelsen ved at klikke her.

Scroll to Top
Scroll til toppen