Udfordring at finde risikogrupper – SUFOs formand citeret i artikel

Uddrag fra artikel i Kommunal Sundhed, Dagens Medicin, 17. september 2015: Forebyggende hjemmebesøg hos ældre skal fremover målrettes de svageste borgere, hvis et nyt lovforslag – der aktuelt er i høring – bliver til lov. Friske ældre skal som udgangspunkt først have ret til et årligt besøg fra 80-årsalderen, hvilket gør det muligt at sætte ind overfor 65-79-årige, der falder i særlige ‘risikogrupper’, f.eks. mænd og kvinder der har mistet deres ægtefælle, sygehusindlagte og socialt dårligt stillede. Men selvom intentionen uden tvivl er god, er de foreslåede ændringer helt uden evidensgrundlag, siger Finn Kamper-Jørgensen, der er tidligere direktør for Statens Institut for Folkesundhed og nuværende formand for Forebyggelsesrådet for Ældre og Seniorrådet i Fredensborg Kommune.

Anne Dorthe Prisak er forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune og formand for SUFO, som er en sammenslutning af de kommunalt ansatte sundhedsfagpersoner, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg. Hun fortæller, at SUFO er positive overfor det nye forslag, men er enig med Finn Kamper-Jørgensen i, at det er en udfordring at finde dem, der udgør særlige risikogrupper.

Læs hele artiklen ved at klikke her (det er ikke muligt at få direkte adgang, men opret et gratis 2-måneders prøvemedlemskab).

Scroll to Top
Scroll til toppen