Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Med lanceringen af ’Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service’ sætter Sundhedsstyrelsen fokus på at give kommunerne inspiration til at tilrettelægge rehabiliteringsforløb på ældreområdet. I håndbogen kan man blandt andet finde inspiration til, hvordan den forløbsansvarlige – der følger borgeren fra start til slut – tilrettelægger sammenhængende, tværfaglige og målorienterede rehabiliteringsforløb.

Hvem er håndbogen skrevet til?
Håndbogen henvender sig især til kommunale ledere og konsulenter, der har ansvaret for tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb i kommuner, driftsledere, myndighedspersoner, eller fagpersoner der fungerer som forløbsansvarlig i en kommune, samt andre medarbejdere i kontakt med ældre borgere.

Målgruppen for håndbogens indsatser
Målgruppen for de rehabiliteringsforløb, der beskrives i håndbogen er personer over 65 år, som har ret til hjælp efter § 83 a i Lov om social service.

Læs mere om håndbogen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen