Inspiration til styrkelse af den kommunale demensindsats

Marselisborg – Center for udvikling, kompetence og viden har netop udgivet et inspirationskatalog med fokus på at styrke den kommunale demensindsats. Kataloget giver en række konkrete råd og forslag til, hvor man som kommune kan sætte ind, når man ønsker at udvikle sin demensindsats.

I kataloget står bl.a. “De forebyggende medarbejdere har en central rolle ift. tidlig opsporing af borgere med demens, da de ofte møder borgerne på et tidspunkt, hvor der stadig er tale om et tidligt stadie af sygdommen. Derfor er det vigtigt, at de forebyggende medarbejdere er klædt på til at spotte tegn på demens og kan komme med de gode argumenter for at blive udredt, så de kan støtte borgeren i erkendelsen af, at der måske er noget galt, og at en udredning vil være til gavn for borgeren.”

Det giver en god anledning til at tage en drøftelse med den nærmeste ledelse om efteruddannelse på demensområdet.

Find hele inspirationskataloget her.

 

Scroll to Top
Scroll til toppen