Fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan

Sundhedsstyrelsen har givet et fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025, som Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger til efteråret. Oplægget er et bidrag til den samlede indsats for at gøre Danmark til et demensvenligt land, hvor borgere, der er ramt af demens, kan leve et værdigt og trygt liv. Oplægget indeholder i alt 17 anbefalinger til at styrke kvaliteten i demensindsatsen og forberede livskvaliteten hos mennesket med demens og de pårørende.

En lang række centrale parter inden for demensområdet i Danmark har været inddraget i Sundhedsstyrelsens arbejde med at udarbejde det faglige oplæg. De har dels bidraget til arbejdet via en referencegruppe, der har haft til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen, dels via arbejdsgrupper, der har fokuseret på udvalgte centrale emner inden for området. SUFO har både været repræsenteret i referencegruppen og i arbejdsgruppen omkring tidlig opsporing. Oplæggets første anbefaling har overskriften “Værktøj til tidlig opsporing af demens”:

Det anbefales, at der udvikles eller valideres et eksisterende internationalt værktøj, der kan anvendes til tidlig opsporing af mulig demens, som kan bruges bredt i både primær og sekundær sektor af fx forebyggende medarbejdere, hjemmesygeplejersker og andre sundhedspersoner, der kommer i borgerens hjem. Værktøjet skal endvidere kunne anvendes af praktiserende læge, sygeplejersker i lægepraksis samt af sygeplejersker og læger på hospitalet i forbindelse med indlæggelse. Værktøjet skal være let at anvende og tænkes at bestå af et mindre antal spørgsmål til borgeren og den pårørende. Værktøjet skal udvikles og efterfølgende testes for validitet i forskellige sammenhænge, før det udbredes og implementeres. 

Det faglige oplæg skal sammen med Sundheds- og Ældreministeriets øvrige initiativer på demensområdet danne baggrunden for den nationale demenshandlingsplan 2025.

Læs hele det faglige oplæg ved at klikke her.

Scroll to Top
Scroll til toppen