Nyt modul i Forebyggende hjemmebesøg, opstart efteråret 2017

Forebyggende medarbejdere er centrale i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med ældre borgere. På VIA University College kan du komme på sundhedsfagligt modul hvor den nyeste viden er i spil for at kvalificere og målrette de forebyggende hjemmebesøg og kollektive arrangementer.

Modulet giver et generelt kompetenceløft i at varetage sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som sigter mod at bevare funktionsevne og livskvalitet hos ældre borgere.

Du bliver bedre til:

  • At gennemføre en helhedsorienteret udredning af borgerens sundhedssituation
  • At opspore særlige risikogrupper og risikosituationer
  • At medvirke til bevarelse at sundhed og livskvalitet og forebyggelse af svækkelse i funktionsevnen
  • At understøtte enkeltpersoners og gruppers egenomsorg og handlekompetence
  • At involvere ældre borgere og pårørende i forebyggende hjemmebesøg
  • At gennemføre målrettede og differentierede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i samarbejde med andre aktører

Se mere her.

Scroll to Top
Scroll til toppen