Meld en regel

Regeringen vil afbureaukratisere den offentlige sektor – og du kan være med. Hvis du har et forslag til en regel eller et dokumentationskrav, der med fordel kan afskaffes, så kan du ”anmelde” reglen til Sundheds- og Ældreministeriet og måske få den fjernet eller forbedret. Ministeriet deltager fra 1. oktober 2017 – 1. februar 2018 i kampagnen ”Meld en regel”, hvor ansatte i sundhedsvæsenet og i ældreplejen sammen med borgere, virksomheder og organisationer, kan sende forslag ind om regler og dokumentationskrav, som kan afskaffes eller forbedres. Formålet er at fjerne unødvendigt bureaukrati, så der bliver frigjort tid til kerneopgaverne.

Har du et konkret eksempel på en regel eller et dokumentationskrav på enten sundhedsområdet eller ældreområdet, som kan fjermes eller forbedres? Indsendte bidrag vil indgå i regeringens arbejde med at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor med færre og enklere regler.

Læs mere og meld en regel her. 

Scroll to Top
Scroll til toppen