Årets sundhedsfremmende tiltag 2019

På billedet fra venstre: Formand for SUFO, Anne Dorthe Prisak, seniorkonsulent Susanne Lindner Hansen fra Vordingborg Kommune, sundhedsvejleder Jane Langberg Nielsen fra Vejle Kommune, forebyggelseskonsulent Ida Jespersen fra Odense Kommune

Stor initiativrigdom i forebyggelse og sundhedsfremme for ældre

Tre meget forskellige tiltag kåret i konkurrencen om at blive ”Årets tiltag”

For andet år i træk har Landsforeningen for ansatte der foretager SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) udskrevet en konkurrence om nytænkende tiltag fra kommunerne. Tre tiltag – fra henholdsvis Vejle, Odense og Vordingborg kommuner – blev på SUFO’s Årskonference 2019 kåret som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019”. Kåringen blev overværet af godt 200 medlemmer på Hotel Nyborg Strand. SUFO ønsker med konkurrencen at synliggøre og formidle viden om de mange gode og nytænkende tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme for ældre, som i disse år udvikles og igangsættes i kommunerne.

Bestyrelsesmedlem i SUFO, Helle Treschow Phillipsen, sagde i kåringstalen:

”Bestyrelsen vil gerne pointere, at alle tre initiativer kan inspirere og omsættes af medarbejdere, der varetager de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Vi har valgt, at der ikke er ikke en første-, anden- og tredjeplads, da de tre initiativer hver for sig repræsenterer den mangfoldighed af nye idéer og gode initiativer, der er i kommunerne, og som vi gerne vil dele med hinanden”.

Det første tiltag har titlen: Fra arbejdsliv til seniorliv

Tiltaget i Vordingborg Kommune tager afsæt i undersøgelser, der viser, at for mænd kan overgangen fra arbejdsliv til seniorliv være vanskelig og rumme risiko for mistrivsel. Gennem seks måneder mødes en gruppe mænd to timer pr. uge og drøfter handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner. Tiltaget har til formål at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt. Medarbejderne har erfaring for, at mændene efterfølgende jævnligt mødes. Tiltaget er senest udbredt til kvinder.

Kontakt seniorkonsulent Susanne Lindner Hansen på tlf.: 5536 2941 og seniorkonsulent Kristina Petersen tlf. 5536 2953
Læs mere her.

Det andet tiltag har titlen: ”Fortæl for livet” – et socialt projekt for borgere over 90 år

Tiltagets formål er at skabe nye fællesskaber blandt de ældste borgere i Odense kommune. Kommunen har oplevet en tendens til, at det især er de ældste der oplever ensomhed. Fire til seks borgere indgår i en fortællegruppe, der ledes af en gruppeleder. Gruppen mødes 10 gange. At dele livets betydningsfulde øjeblikke med andre skaber nye bekendtskaber, og den enkelte får nye vidner til sit liv. Bekendtskaber som kan udvikle sig til venskaber.
Metoden er udviklet af Fonden Ensomme Gamles Værn, der står bag projektet.

Kontakt forebyggelseskonsulent Helle Rask på tlf. 6551 3534 eller forebyggelseskonsulent Ida Jespersen på tlf. 3012 1805

Læs mere her.

Det tredje tiltag har titlen: Forskningssamarbejde om projekt ”Tab og Livsmod”

Enkebesøg kendes som en struktureret indsats i mange kommuner, men samarbejdet mellem Vejle kommune og University College Lillebælt om enkebesøg er det første af sin art. Samarbejdet er mundet ud i en rapport, der giver faktuel viden om indsatsen.
Rapporten beskriver indsatsen fra borgerperspektivet – hvad får borgeren ud af besøget, og hvad finder borgeren er vigtigt. Rapporten er et konkret eksempel på betydningen af det forebyggende arbejde og kan hjælpe andre til at udvikle deres kompetencer.

Kontakt sundhedsvejleder Dorte Bladt på tlf. 2493 3967

Læs mere her.

Scroll to Top
Scroll til toppen