Sundhedsprofil 2019 – og ønsker fra SUFO

Sidst i januar udgav Sundhedsstyrelsen ”Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019”, som er baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelser fra 1994-2017, de nationale sundhedsprofiler fra 2010 – 2017 samt udvalgte registre. Ældreprofilen viser, at det generelle billede af befolkningen over 65 år er godt. Hvis man dykker ned i tallene viser ældreprofilen, at det ikke er gået fremad med ældres helbred fra 2010-2017. Selvom middellevetiden stiger, ser det ud til, at der ikke har været udvikling i ældres funktionsniveau samt fysiske og psykiske helbred.
Find ældreprofilen her.

Det har fået SUFOs formand, Anne Dorthe Prisak, til tasterne, og hun har skrevet et brev til ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby på vegne af bestyrelsen. I brevet gør hun opmærksom på de ønsker, SUFO har til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i fremtiden.
Læs brevet her.

Scroll to Top
Scroll til toppen