Svar fra ministre på formandens henvendelse

I januar skrev SUFOs formand, Anne Dorthe Prisak, et brev til ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby på vegne af bestyrelsen. I brevet gjorde hun opmærksom på de ønsker, SUFO har til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i fremtiden.
Læs brevet her.

Ældreminister Thyra Frank besvarede brevet – også på vegne af sundhedsminister Ellen Trane Nørby – medio marts. I brevet står bl.a. “Jeg har læst jeres konstruktive input med interesse. Jeg deler bestemt også jeres drøm om, at vi både bliver ældre – og også får det bedre”.  Videre skriver ministeren, at “Vi lægger blandt andet op til, at der skal være ens og bindende standarder for  kommunernes tilbud på sundheds‐ og forebyggelsesområdet. De nationale standarder skal tage udgangspunkt i det, vi ved, der virker, og skal sikre, at kvaliteten  i kommunernes sundhedsfaglige forebyggelse og behandling og sundheden for vores ældre medborgere bliver løftet over hele landet”.
Læs brevet her.

 

 

 

Scroll to Top
Scroll til toppen