Hvilket tiltag skal kåres som Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2020?

Kender du til et tiltag, som fortjener udbredelse og anerkendelse i hele landet? Så send en nominering til SUFO inden d. 21. februar.
Prisen uddeles af SUFO – landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg.

Hvem kan modtage prisen?
Prisen går til et tiltag, der er med til at gøre en forskel

  • for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller
  • for ansatte, der foretager hjemmebesøg.

Det kan være et tiltag i en kommune, der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Hvem kan indstille til prisen?
Alle kan indstille til prisen – borgere, ledere, ældreråd, en forvaltning eller en medarbejder.
Medlemmer af SUFO kan også indstille et tiltag fra egen kommune.
Du kan indstille ét tiltag, som skal være et konkret tiltag fra hverdagens praksis i forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan bliver tiltag nomineret, og hvad betyder det?
Hvis der er tre eller færre indstillinger til prisen, er de alle automatisk nominerede.

Hvis der bliver indstillet flere end tre tiltag, prioriterer bestyrelsen i SUFO, hvilke tre, der skal nomineres.
Tiltagene bliver anonymiseret, før bestyrelsen foretager prioriteringen.
Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på;

  • om tiltaget har haft en effekt for de borgere, det vedrører,
  • om tiltaget kan bruges i andre kommuner
  • og om tiltaget er nytænkende, ift. de opgaver ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg udfører, eller for medarbejdere der foretager disse besøg.

De nominerede tiltag får tilbud om at have en fælles stand på SUFOs kommende Årskonference, hvor de kan komme i dialog med deltagerne og forklare om tiltaget.

Hvordan vælges vinderen af Årets tiltag?
Omtale af de nominerede tiltag mailes til alle SUFOs medlemmer, som herefter stemmer om, hvem der skal vinde prisen.

 Hvem uddeler prisen?
Prisen uddeles af landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg på Årskonference
d. 16. marts 2020.

 Hvad modtager vinderen?
Vinderen modtager – ud over æren –  en buket, en bog og et diplom.
Der bliver udsendt en pressemeddelelse efter kåringen.

Hvordan indstiller du til prisen, og hvad er deadline?
Skriv et resumé – begrund hvorfor det netop er det ene tiltag, der skal have anerkendelsen som
”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre”.

Send resuméet til SUFO på info@sufo.dk senest fredag den 21. februar kl. 12.00.

Har du spørgsmål?
Kontakt formand Anne Dorthe Prisak på tlf. 4185 5252
eller næstformand Sine Pedersen på tlf. 5787 6264

Scroll to Top
Scroll til toppen