Fagligt oplæg til handlingsplanen for ”Det gode ældreliv” 2019

I satspuljeaftalen for 2019 på ældreområdet blev der afsat midler til en national handlingsplan for det gode ældreliv. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg “Gode ældreliv med trivsel og sundhed” er et bidrag til Regeringens arbejde med at udforme en handlingsplan for det gode ældreliv.
Mest interessant for SUFO er anbefaling 12, som handler om en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg med fokus på at give viden, som kan styrke høj kvalitet i de forebyggende hjemmebesøg.
Scroll to Top
Scroll til toppen