Om guiden ”Når livet slutter”

Borgerne skal opleve en bedre sammenhæng i den digitale kontakt med det offentlige. Guiden ’Når livet slutter’ er en del af indsatsen ‘Sammenhængende digitale brugerrejser’, der er en aftale om guides for i alt 11 livssituationer, der kræver kontakt til flere forskellige myndigheder.

Guiden ”Når livet slutter” giver de pårørende et overblik over gøremål og leder dem på brugerrejsen på tværs af offentlige myndigheder fra et dødsfald finder sted, og indtil en ny hverdag er etableret.  Derudover er guiden også nyttig for personale, der skal vejlede borgere i denne livssituation, som fx forebyggelseskonsulenter.

Guiden er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Skattestyrelsen, Domstolsstyrelsen, Kirkeministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, ATP/Udbetaling Danmark og sundhed.dk.

I udviklingen af guiden har Digitaliseringsstyrelsen involveret borgere, relevante interesseorganisationer og private aktører – deriblandt SUFO.

Gøremål i forbindelse med et dødsfald kan gøres mere overskuelige, hvis afdøde har gjort sig nogle vigtige overvejelser, inden dødsfaldet finder sted. Derfor er guiden opdelt i to.
Første del, ’Før du går bort – de vigtige overvejelser’, er opbygget som en huskeliste til borgere, der forventer at miste en nærtstående, eller som ønsker at klæde deres pårørende på til bedre at kunne håndtere gøremål forbundet med et fremtidigt dødsfald. Guiden indeholder information om, hvordan man kan forberede sig selv og sine pårørende på, når livet slutter. Det kan f.eks. være viden om fælleskonti, fuldmagter, nedlukning af sociale medier, sorg og læseadgang til Digital Post.

Anden del, ’Der er sket et dødsfald – jeg har brug for et overblik’, fokuserer på tiden umiddelbart efter dødsfaldet og frem til, at de pårørende har etableret en ny hverdag. Guiden fungerer som ét samlet overblik, der samler og formidler væsentlig information samt relevante gøremål og frister. Guiden har en vejvisende funktion og leder de pårørende til den rette myndighed eller andre sider på borger.dk, der kan formidle uddybende information.

Find guiden på borger.dk/nårlivetslutter

Scroll to Top
Scroll til toppen