Redskab til opsporing af demens i kommunerne

Det nye redskab BASIC-Q fra Nationalt Videnscenter for Demens skal hjælpe kommunerne med at identificere de borgere, der skal motiveres og hjælpes til at opsøge egen læge for at blive udredt for demens.

I 2019 publicerede værktøjet BASIC, som er et redskab til identifikation af demens og kognitiv svækkelse. BASIC er primært udviklet til brug for læger, sygeplejersker og andet klinikpersonale. Men kommunerne har en vigtig opgave med at støtte de borgere, som bør udredes for demens eller kognitiv svækkelse, i at opsøge egen læge.

”Indtil nu har fagpersoner i kommunerne manglet et simpelt værktøj til at danne sig et indtryk af, om borgeren bør opsøge egen læge med henblik på at blive udredt for demens,” siger Kasper Jørgensen, der er neuropsykologisk fagkonsulent i Nationalt Videnscenter for Demens. ”BASIC-Q består af nogle helt konkrete spørgsmål, som ikke kræver videre fortolkning. Det er lige til at gå til.”

Materialerne kan rekvireres ved henvendelse til Kasper Jørgensen pr. mail niels.kasper.joergensen@regionh.dk

Scroll to Top
Scroll til toppen