Nu er den her – ny vejledning til forebyggende hjemmebesøg hos ældre!

En god nyhed: Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en vejledning målrettet kommunerne om, hvordan de kan styrke deres forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Vejledningen skal være med til at højne kvaliteten af de hjemmebesøg, som kommunernes forebyggelseskonsulenter gennemfører hos ældre borgere i kommunen. Den beskriver, hvordan kommunerne kan arbejde fokuseret og systematisk med at undersøge, om nogle af borgerne viser tegn på at mistrives socialt, mentalt og fysisk. SUFO har været repræsenteret i referencegruppen og også afgivet høringssvar til vejledningen.
”Vi håber, at vejledningen er med til, at ældre borgere får en endnu bedre rådgivning og vejledning, og derved kommer til at trives bedre. De forebyggende hjemmebesøg kan blandt andet gøre dem opmærksomme på de aktiviteter mv. der foregår i kommunen, så de kan komme ud og mødes med andre. Det kan mindske og forebygge ældres ensomhed, isolation, fysiske og psykiske svækkelse”, siger enhedschef Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen. Se vejledningen her.

Samtidig publiceres et inspirationskatalog for ledere og planlæggere i kommunerne. Inspirationskataloget ”Forebyggelse og sundhedsfremme til ældre” er en samling af anbefalingerne målrettet ældre fra forebyggelsespakkerne suppleret med cases med tiltag og aktiviteter i kommuner. Find inspirationskataloget her.

På www.sst.dk/hjemmebesoeg-aeldre bliver der i løbet af sommeren samlet en række redskaber, som forebyggelseskonsulenterne kan anvende i deres arbejde med og under de forebyggende hjemmebesøg.

Scroll to Top
Scroll til toppen