Nyt opsporingsværktøj ved mistanke om demens

Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet et dansk valideret opsporingsværktøj, BASIC-Q, der er nemt at bruge, når man har kontakt med en borger, hvor man har mistanke om demens.  Værktøjet er udviklet med henblik på at hjælpe fagpersoner i den kommunale sektor med at identificere ældre borgere med mulig kognitiv svækkelse, som kan have behov for udredning ved egen læge. Værktøjet har høj diagnostisk træfsikkerhed og kan gennemføres på mindre end 5 minutter.

Før anvendelse af BASIC-Q i større stil, anbefaler NVD, at der indgås en aftale med de praktiserende læger lokalt via sædvanlige samarbejdskanaler. På denne måde, er de forberedte, når de modtager korrespondancemeddelelser eller lign., hvor der henvises til BASIC-Q.

Validering af BASIC-Q i almen praksis forventes påbegyndt om et par måneder. For yderligere at vurdere pålideligheden vil der i 2021 blive foretaget en validering i almen praksis blandt patienter med hukommelsesklager. Valideringen vil blive fulgt op af en implementering i almen praksis, der skal øge kendskabet til værktøjerne.

BASIC-Q er frit tilgængeligt for alle kommuner. Anvendelse af værktøjerne til projekter og forskning samt kommerciel anvendelse forudsætter, at man indgår en aftale med Nationalt Videnscenter for Demens.

Læs mere om BASIC-Q her.

Find den ny instruktionsvideo til værktøjet her.

Scroll to Top
Scroll til toppen