Gratis behandlingsprogram til efterladte over 65 år

Det er nu er muligt at deltage i et gratis psykoterapeutisk behandlingsprogram målrettet efterladte over 65 år som del af et forskningsprojekt om komplicerede sorgreaktioner ved Det Nationale Sorgcenter og Enhed for Sorgforskning på Aarhus Universitet.

Hvilken behandling?
Behandlingen er et specialiseret, evidensbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk program for kompliceret sorg, som leveres i 12 ugentlige sessioner. Behandlingen er udviklet af nationale og internationale forskere og de, der leverer behandlingen, er specialuddannede, autoriserede, erfarne psykologer og psykoterapeuter. Projektet undersøger, hvordan behandlingen virker, og om den er lige effektiv, uanset om den leveres individuelt eller i gruppe, hvilket forventes. Derfor afgøres det ved lodtrækning, om man tilbydes individuel eller gruppebehandling. Projektet er godkendt af etisk komité. Yderligere information om forskningsprojektet findes her og information om behandlingstilbuddet findes her.

Hvem kan deltage?
Man skal være fyldt 65 år og have mistet en nærtstående for minimum seks måneder siden. Behandlingen foregår på Det Nationale Sorgcenter i København K og Odense, og er målrettet borgere i Region Hovedstaden og på Fyn. Borgere fra det øvrige Syddanmark og Region Sjælland er dog også velkomne. Da behandlingsprogrammet arbejder på at skabe mærkbare ændringer i klientens liv, skal man være indstillet på at engagere sig i opgaver mellem samtalerne. I finder en komplet liste over in- og eksklusionskriterier her.

Ved tvivl om tilbuddet er det rette for en specifik borger kan anonym rådgivning kontaktes på + 45 40 56 67 66 eller kontaktinformationer kan lægges her.

Hvordan henvender borgeren sig?
Interesserede borgere kan læse mere her, kontakte pr. telefon + 45 40 56 67 66 eller online her.

Foldere kan bestilles på info@sorgcenter.dk. Oplys adresse og ønsket antal, så sendes de snarest. Den kan også printes direkte herfra.

Yderligere spørgsmål

  • Har I spørgsmål til forskningsprojektet, kontakt venligst Katrine B. Komischke-Konnerup på +45 93 50 90 11 eller kkomischke@psy.au.dk
  • Har I spørgsmål til behandlingstilbuddet, kontakt venligst Morten Hedelund på +45 33 76 67 75 eller mh@sorgcenter.dk
Scroll to Top
Scroll til toppen