Spørgeskema om ældre og alkohol

En hilsen og opfordring fra Alkohol & Samfund:

Kære forebyggelseskonsulent på det kommunale ældreområde

Udover de unge, udgør den ældre del af befolkningen den markant højeste andel, der drikker over genstandsgrænserne. Knap 23% af de 65-74-årige drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser. Dette er vigtigt at have fokus på, da ældre har en større risiko for skader og sygdomme ved et højt alkoholindtag. Ældres alkoholforbrug kan også lægge et større pres på mennesker, der arbejder med ældre.

I Alkohol & Samfund er vi derfor i gang med at afdække, i hvilken grad alkoholproblemer fylder i det daglige arbejde med borgere tilknyttet ældreområdet. Dette med henblik på at styrke hjælpen til håndteringen af ældre borgere med et stort alkoholforbrug. Vi håber, du vil tage dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Vi vil bruge spørgeskemaet til at afdække, om der er behov for at etablere nogle særlige værktøjer for medarbejdere på ældreområde, som kan afhjælpe arbejdet med ældre og alkoholproblemer.

Spørgeskemaet vil tage 10 minutter at udfylde. Klik her og besvar spørgsmålene.

Tak for din hjælp!

Scroll to Top
Scroll til toppen