Temadag Sjælland

Region Sjælland afholder d. 25 september temadag for ansatte, som varetager forebyggende hjemmebesøg. Emnet: Kommunikation og Kropssprog.Oplægsholder Liselotte Pedersen, uddannet coach og proceskonsulent. Se opslag temadag Sjælland 2014 

Sufo.dk