SUFO Årskursus 2015 – flere end 200 deltagere!

Øget faglig kvalitet i forebyggende hjemmebesøg

– Hvordan kan dokumentation gøre os klogere?

15. og 16. marts, Hotel Nyborg Strand


Tilmeldingsfrist er d. 1. marts 2015

Se programmet for årskurset her.
Se deltagerlisten her.

Tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål eller ændringer til tilmelding kontakt SUFOs sekretariat
tlf. 3877 0160 eller mail ls@sufo.dk

Studier om hjemmebesøgenes positive effekt på ældre menneskers funktionsevne var medvirkende til, at de for 20 år siden blev lovfæstede. De seneste år har rehabilitering sat fornyet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Politisk efterspørges dokumentation for evidens i forebyggende indsatser – en dokumentation som skal give politikerne mulighed for at prioritere. Flere ansatte føler sig udfordret af denne efterspørgsel, men brugt rigtigt er dokumentation et effektivt redskab til at sikre og udvikle faglig kvalitet.

Tallet på dåbsattesten er ikke afgørende for den enkeltes livskvalitet, og ældre mennesker i dag har et godt helbred langt op i alderen. Et forebyggende hjemmebesøg kan støtte op om og være med til at bevare et aktivt ældreliv. En af styrkerne i det forebyggende hjemmebesøg er fortroligheden i samtalen mellem ansat og ældre borger. Spørgsmålet er, hvordan den fortrolighed skal forvaltes. På den ene side kan oplysningerne tegne et grundigt og nuanceret billede af, hvor der er behov for en særlig indsats, og således bruges strategisk og fremadrettet. På den anden side er oplysningerne indhentet i det fortrolige rum, som hjemmebesøget udgør, udelukkende med sigte på drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau. Hvad stiller vi op med de oplysninger? Skal de anonymiseres? Skal de registreres, så de kan bruges af andre ansatte i forvaltningen? Vi står i et dilemma.

Årskurset vil behandle spørgsmål som:

  • Hvordan udvikler vi de forebyggende hjemmebesøg?
  • Hvordan dokumenterer vi hjemmebesøgene indenfor lovgivningens rammer?
  • Hvad mister vi ved primært at dokumentere dét, der er målbart?
  • Hvordan viser vi politikere og forvaltning, at hjemmebesøgene rykker noget – gør en forskel?
  • Hvad kendetegner 75+-årige i Danmark anno 2015?
  • Hvordan kan vi med forebyggelse og sundhedsfremme bidrage til et mere aktivt ældreliv?

Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og seminarer, hvor du kan vælge to af fem spændende seminarer.

Tid og sted: Årskurset afholdes søndag d. 15. og mandag d. 16. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand

Stand og marked: SUFO inviterer relevante udstillere til at have en stand i forhallen, hvor der også serveres kaffe.
Årskursets deltagere opfordres til at tage materiale og postere med fra egen kommune til fælles inspiration på ”forebygger-marked” bagerst i foredragssalen.

Målgruppe: Målgruppen for årskurset er ansatte i de SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg, ældrechefer samt øvrige forebyggende medarbejdere på ældreområdet.

Deltagerne får deltagerbevis med timetal.

Pris: Kr. 3.495 for medlemmer af SUFO og kr. 3.995 for andre.
Prisen dækker foredrag, deltagermappe, generalforsamlingen, alle måltider – ekskl. drikkevarer – samt overnatning i enkeltværelse.

For deltagelse d. 16. marts er prisen: Kr. 2.295 for medlemmer, kr. 2.795 for andre.

Scroll to Top
Scroll til toppen