Overblik over tilbud indenfor sundhedsfremme og forebyggelse

sundhed.dk giver adgang til alle 98 kommuner og fem regioners sundheds- og forebyggelsestilbud.
Målet med den fælles indgang er at samle regioner og kommuners SOFT og beskrive dem på en ensartet måde. Praktiserende læger og sundhedsfaglige på hospitaler finder let og overskueligt de relevante informationer om SOFT, der udbydes i kommuner og på hospitaler. Der oplyses i det enkelte tilbud, om det kræver en lægelig henvisning, eller om borgeren selv kan tilmelde sig.

Hvad kan du finde?

Tilbud fra kommuner og hospitaler indenfor følgende områder:

 • Akut/subakut indsats (65+)
 • Alkohol
 • Astma og allergi
 • Demens
 • Diabetes type 1 og 2
 • Faldforebyggelse
 • Graviditet og barsel
 • Hjerte- og karsygdomme
 • Inkontinens
 • KOL (lungesygdom)
 • Kost
 • Kræft
 • Misbrug
 • Muskel- og skeletlidelser
 • Patientskoler
 • Psykiske lidelser
 • Rygning
 • Rådgivning og støtte
 • Seksuel sundhed
 • Stress
 • Træning

Hvad kan du ikke finde tilbud om:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud)
 • Botilbud
 • Hjemmesygepleje
 • Genoptræning som kræver genoptræningsplan fra sygehus
 • Private tilbud.

Klik her.

Scroll to Top
Scroll til toppen