Høring til lov om ændring af lov om social service m.fl.

SUFO har d. 19. januar afgivet følgende høringssvar til Socialministeriet.
D. 20. januar trak socialminister Manu Sareen regeringens lovforslag tilbage efter hård kritik fra handicaporganisationer.

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

SUFO bifalder, at det med lovforslaget søges at tydeliggøre formålet med hjælpen efter serviceloven. Vi har noteret og er glade for, at der ikke er forslag til ændringer i forbindelse med indholdet af reglerne vedr. de forebyggende hjemmebesøg.

SUFO er ikke på høringslisten. Vi vil bede om, at vi fremover bliver tilføjet høringslisten ved relevante høringer.

SUFO er landsforening for ansatte, der udfører SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg efter servicelovens  §79a. Læs mere om SUFO på www.sufo.dk

Med venlig hilsen

Vibeke Reiter
Formand for SUFO

Scroll to Top
Scroll til toppen