Århundredets børn

Pressemeddelelse: “Århundredets børn” Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolknings-undersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten
Marianne Schroll blev den første professor i Geriatri i Danmark og er nu pensioneret. Hun bidrog i mange år til at udvikle vigtig gerontologisk viden om befolkningens sundhedstilstand, bl.a. gennem sit engagement i Glostrup Undersøgelserne, som begyndte i 1964. I bogen fremlægger hun dels den viden, som 50 års undersøgelser i Glostrup har indbragt, dels binder hun en sløjfe ved at præsentere fortællinger om livets tildragelser, glæder og sorger fra nogle af de længst-levende deltagere i undersøgelsen. Bogen udgives i samarbejde mellem Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse og Dansk Gerontologisk Selskab.
De 95-årige er en del af en gruppe på oprindelig tusind 50-årige mænd og kvinder, der første gang blev inviteret til en helbredsundersøgelse i Glostrup i 1964. De er fulgt med fem til ti års interval, til enkelte af dem nu fylder 100 år i 2014. Igennem interviewene følger vi de 95-åriges livsløb ved at høre om deres ægteskab, børn og arbejdsvilkår, deres helbred og eventuelle skavanker, og hvordan de har mestret tilværelsen. Fortællingerne sættes i relief af konklusioner fra de artikler, der er skrevet om risikofaktorer for hjertesygdomme og om muligheder for en vellykket alderdom på baggrund af Glostrup-data. Hvert afsnit indledes med deltagernes “egne resultater” fra 1914-populationsundersøgelsen. Tilsammen udgør resultater og fortælling brikker i et mønster, der illustrerer sundhedsudviklingen i ældrebefolkningen i de sidste 50 år, erfaret gennem disse 13 mennesker “på egen krop”. Disse tretten er overlevere. De fik ikke alvorlige sygdomme, før de var over 85. De fleste af de 13 har røget, men er holdt op igen, da det blev for dyrt eller ikke længere smagte godt. Deres kolesteroltal var højt efter nutidens begreber. Men de har rørt sig meget, cyklet, og holdt en ideal vægt igennem “dansk husmandskost”, selvom de er fulgt med tiden. Desuden har de nok haft en overvejende positiv indstilling til livet. Personlig udvikling har ingen aldersgrænse. Man kommer styrket ud af belastende begivenheder med nye erfaringer og erkendelser, begivenhederne bearbejdes og indsigten i problemløsning bliver bedre. Herved udvikles modenheden, og nye mestringsstrategier indlæres. Der skabes muligheder for at prioritere indhold i livet, som giver kvalitet. Deri består menneskets evne til at omstille sig livet igennem og afpasse sig til aldringen og nå til tilfredshed med ændrede livsvilkår. Ingen ønskede et anderledes liv.
Bogen er udkommet 3. april og kan hentes gratis på www.gerodan.dk
Kontaktoplysninger: Marianne Schroll: 23303056
Venlig hilsen Marianne Schroll Tine Rostgaard
Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse Forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Scroll til toppen